Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Publicaties

Barometer van de Verenigingen 2018

Verenigingen minder pessimistisch over financiën maar sector blijft fragiel

 

De verenigingen in ons land zijn over het algemeen iets minder pessimistisch over hun financiële situatie, maar ze zijn niet allemaal uit de gevarenzone. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, die het verenigingsleven als belangrijke speler in het democratische weefsel van nabij opvolgt.

81% van de verenigingen in België zegt dat hun financiële situatie stabiel gebleven of verbeterd is de voorbije 12 maanden (tgo. 73% in 2016). Echter, toch nog 12 procent kampt met financiële problemen (18% in 2016).
Twee op de drie verenigingen hebben reserves, maar bij nader toezien reiken die niet ver. Slechts 23% heeft een buffer om het langer dan 6 maanden vol te houden als de inkomsten plots wegvallen. De situatie is vooral nijpend in het Waalse Gewest en Brussel.
12% moest, onder druk van hun financiële situatie, mensen ontslaan, wat wel minder was dan in 2014 (24%). Van de 109.930 verenigingen en stichtingen actief in ons land (eind 2017) waren er 10.688 die mensen tewerkstellen, samen goed voor 329.642 jobs.

Overheidssubsidies blijven de belangrijkste bron van inkomsten: 82% doet er een beroep op. Toch melden veel verenigingen in het kwalitatieve onderzoek dat de overheid niet meer de zekere geldschieter is die ze ooit was. De beschikbare budgetten zijn volgens hen meer versnipperd en overheden werken meer met projectsubsidies dan met structurele financiering. 30 % van de verenigingen vult overheidssubsidies aan met commerciële activiteiten, zoals de verkoop van voorwerpen of diensten zoals coaching. Dat zijn er evenveel als in 2014. Maar de verenigingen die commerciële activiteiten hebben, spreken deze inkomstenbron meer aan.

 

Lees het volledige rapport IPSOS

Lees het volledige rapport IDEA CONSULT

Lees de publicatie ZOOM

 

 

Barometer van de Verenigingen 2016

Veerkrachtige verenigingssector iets minder negatief over de toekomst

 

Het lijkt erop dat de financiële situatie van verenigingen zich langzaamaan stabiliseert. Het plaatje blijft echter precair want 1 op 4 verenigingen kende in 2016 een vermindering van de inkomsten, 1 op 5 heeft financiële problemen ervaren, en 17% van de verenigingen die vaste werknemers in dienst heeft, moest in 2016 overgaan tot ontslagen. Als reactie op deze situatie lijken verenigingen in te zetten op alternatieve strategieën zoals schaalvergroting en private financieringsbronnen.

Dit zijn enkele opvallende resultaten van de 7de editie van de Barometer van de Financiële situatie van Verenigingen. Jaarlijks houdt het onderzoeksbureau Ipsos, op vraag van de Koning Boudewijnstichting een enquête bij directeurs van 760 verenigingen over het hele land verspreid. Het onderzoek werd afgenomen in oktober 2016.

Na de financiële crisis van 2008 bespaarde de overheid op de subsidies voor verenigingen. Acht jaar later wordt de situatie als meer stabiel, maar nog steeds ongunstig beschouwd. Toch lijkt er een zekere kentering te ontstaan in 2016:

 

• Waar in 2015 nog 70% van de verenigingen vond dat de economische situatie van de sector verslechterde, daalde dit cijfer in 2016 naar 60%

• Het aantal verenigingen dat een verbetering van de eigen economische situatie ervaart, neemt gestaag toe. Hun aandeel verdubbelde van 11% in 2012 naar 22% in 2016

 

3 op 10 van de verenigingen stelt in 2016 nog een vermindering van overheidsfinanciering vast. Toch blijft de overheid een belangrijke partner. Daarnaast nemen commerciële inkomsten aan belang toe:

 

• 76% van de verenigingen doet een berope op overheidssubsidies, 64% op giften van particulieren, en 52% op giften van bedrijven

• 33% ontving commerciële inkomsten uit de verkoop van voorwerpen. Van al deze verenigingen, stelt 28% in 2016 een vermeerdering van dit type inkomsten vast. Dit is een toename van 9% ten opzichte van vorig jaar. Voor 2017 verwacht 34% een vermeedering van dit type inkomsten. Dit is een groei van 23% ten opzichte van de verwachtingen voor 2016

 

Lees het volledige rapport

Barometer van de Verenigingen 2015

Koning Boudewijnstichting publiceert nieuwe barometer van de financiële situatie van het verenigingsleven

 

-Verenigingen zien de structurele subsidies van de overheid steeds meer afnemen.

 

-Gelijktijdig is er geen stijging van de projectsubsidies.

 

-De vermindering van de subsidies noopt meer en meer organisaties om op zoek te gaan naar alternatieve financieringsbronnen, maar die evolutie verloopt niet probleemloos en vergt zware aanpassingen van de manier van werken.

 

-Verwachting dat dieptepunt is bereikt en dat de situatie  geleidelijk  verbetert.

 

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de 6de editie van de Barometer van de Verenigingen die de Koning Boudewijnstichting jaarlijks laat maken. Daarin wordt de financiële situatie van de talrijke verenigingen in ons land, die een economisch belangrijke sector zijn qua bijdrage aan BNP en tewerkstelling, onder de loep genomen.

 

Download hier de volledige presentatie

Download hier het persbericht

Het belang van vrijwilligers

Het belang van vrijwilligers voor goede doelen

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van veel organisaties. Ze zetten zich belangeloos in voor een vlotte werking van goede doelen en dragen op die manier actief bij aan de samenleving. Vrijwilligers schenken hun tijd en inzet allemaal met een even groot hart aan een gemeenschappelijk doel.

 

Waarom vrijwilliger worden?

Stuk voor stuk zijn vrijwilligers op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding. Door het vrijwilligerswerk voelen ze zich meer betrokken bij hun leefomgeving. Vrijwilligers vormen vaak een bijzonder heterogene groep mensen: studenten, werkenden, actieve gepensioneerden, … Van een minimum- of maximumleeftijd is er bij vrijwilligerswerk meestal geen sprake.

 

Belgisch vrijwilligerswerk in cijfers

- meer dan 1.800.000 personen zetten zich in als vrijwilliger, 65% daarvan doet dat binnen een formele organisatiestructuur
- alle vrijwilligers samen werken jaarlijks 221,2 miljoen uur

- meer dan de helft van de vrijwilligers houdt het bij 1 vrijwillige activiteit

- vrijwilligers zijn vooral actief in 4 sectoren: sport, cultuur, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs

- de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers is ongeveer 50/50
- 58% van de vrijwillige activiteiten wordt verricht door mensen met een diploma hoger onderwijs (bachelor of master)

- 57% van de vrijwilligers hebben een betaalde job
- jongeren tussen 20 en 24 jaar wijden het meeste tijd aan vrijwilligerswerk

 

Wenst u meer te weten over de plaats van vrijwilligerswerk in onze maatschappij ? Lees het rapport over vrijwilligerswerk in België dat in oktober 2015 door de Koning Boudewijnstichting gepubliceerd werd.

 

 

Wil je je als vrijwilliger inzetten? Via onze handige zoekfunctie vind je goede doelen in jouw buurt die op zoek zijn naar vrijwilligers.

Cookie policy