Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Taymans (Fonds André en Jacqueline Taymans)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Sociale inclusie in Molenbeek stimuleren. Steun aan acties die sport combineren met huistaakbegeleiding.

Van Mierlo (Fonds Hugo Van Mierlo: vader-kind relatie bevorderen)

Armoede en sociale rechtvaardigheid

Projecten in de Vlaamse Gemeenschap steunen die oog hebben voor een goede vader-kindrelatie, vooral ook in kansarme gezinnen.

Vanden Bulckefonds (Louise Vanden Bulckefonds) - Projectoproep voor organisaties

Erfgoed

De Hans Vredeman de Vriesprijs (6.000 €) bekroont jaarlijks een persoon, groep of vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een al dan niet geklasseerde historische tuin of park.

Vanhecke (Fonds Jo Vanhecke)

Maatschappelijk engagement

Steun aan innovatieve, technologische en digitale projecten die de security, safety en services in het voetbal willen verbeteren.

Cookie policy