Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Boost voor Talenten - Verviers

Jongeren uit Verviers uit het vierde middelbaar, die veel talent hebben maar uit sociaal-economisch kansarme milieus komen, begeleiden naar een diploma hoger onderwijs en een eerste baan.

Fonds BYX – ‘Niet rond de pot draaien!’

Gezondheid

Steun aan de secundaire scholen van de Federatie Wallonië-Brussel die zich inzetten om de staat, toegang en het beheer van hun toiletten te verbeteren.

Fonds Bikes in Brussels - Projectoproep

Steunt aanpassings- en uitrustingsinspanningen ten bate van de fietsmobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Fonds Rita Ghesquiere - Projectoproep 2019-2020

Creatief lezen en schrijven van kinderen en jongeren bevorderen, met een bijzonder aandacht voor projecten in binnen-en buitenland die kansarme jongeren via verhalen groeikansen bieden.

Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg

Steun aan sociaal innoverende projecten en initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare mensen in de provincie Limburg die in nood en/of armoede leven, in het bijzonder voor kansarme kinderen en jongeren.

Cookie policy