Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vrijwilligersbehoeften

De VVN nodigt alle vrijwilligers die actief willen meewerken aan de werking van de vereniging uit om vrijblijvend contact op te nemen met het secretariaat op [email protected]! Jong en oud. Talent, inzet, motivatie en/of ervaring, iedereen is welkom. Laat dus van je horen! Ook in de verschillende VVN-werkgroepen verwelkomt de vereniging met plezier mogelijke kandidaten of nieuwe leden ([email protected]) : De werkgroep onderwijs heeft als doel het ondersteunen en het trachten te verbeteren van het onderwijs over de Verenigde Naties in Vlaanderen. Het is de bedoeling op deze manier een verruimde interesse te stimuleren, meer steun te bekomen en een grotere betrokkenheid te realiseren in de verschillende onderwijsnetten. VVN tracht de werkgroep te bemannen met mensen uit de diverse segmenten van het onderwijswezen. De werkgroep ontwikkelingssamenwerking tracht met haar werking de bevolking te informeren over bestaande en nieuwe initiatieven op vlak van ontwikkelingssamenwerking, en tracht haar steentje bij te dragen door het ondersteunen van bestaande initiatieven en in samenwerking met andere NGO’s, koepels en netwerkorganisaties.
Cookie policy