Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Jan Vanhees Gedelegeerd bestuurder Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Jan Vanhees Man Voorzitter
Leo Van Hemel Man Vice-voorzitter
Chris Van Hoof Vrouw Schatbewaarder
Marc Lodewijckx Man Secretaris
Denise Heylen Vrouw Bestuurder
Gerard Husson Man Bestuurder
Griet Drees Vrouw Bestuurder
Jo Mertens Man Bestuurder
Yvo Geerts Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

12

Kernactiviteiten

Activiteiten en Realisaties : een greep uit enkele van de realisaties uit de voorbije jaren. 1. Financiële ondersteuning aan patiëntjes en hun gezin • vzw “Pinocchio” voor de organisatie van kuurkampen in Spa en van vakantiekampen • paaskampen voor brandwondpatiëntjes • haarinplantingen en plaatsing van extensions • tussenkomst medische zorgen cc 50 patiëntjes op jaarbasis • aankoop zonwerende kledij cc 100 patiënten op jaarbasis • aankoop drukpakken nadat de nazorg in het brandwondencentrum afgelopen is • verplaatsings- en verblijfsonkosten voor ouders van en naar het brandwondencentrum 2. Het bevorderen van re-integratie in de maatschappij • HBK houdt er aan om jaarlijks een ontmoetingsdag voor kinderen met brandwonden te organiseren waar de brandwondenpatiënten samen met hun directe familieleden, in het bijzonder de ouders, broer(s) en zus(sen), hun zorgen even opzij kunnen zetten en kunnen genieten van de voor hen georganiseerde activiteiten • organiseren van kindgerichte activiteiten voor brandwondenpatiënten zoals - Ritje te Paard - zeildagen in samenwerking met Sailability Vlaanderen - Nascar event met type F-jaguars op het circuit van Zolder - activiteiten op een kinderboerderij 3. Steun bieden aan brandwonden- en revalidatiecentra • schenken van speelgoed aan brandwondencentrum UZ Leuven • schenken van WII spelconsole aan kinderen met brandwonden • schenken van verzorgingspoppen (HBK mascotte) aan ZNA Middelheim voor kinderen met zware brandwonden • oprichting bibliotheek in de brandwondencentra UZ Leuven, UZ Gent, ZNA Middelheim • installatie van speelhoeken (ontspanningsruimten ) in de brandwondencentra van UZ Leuven, UZ Gent en ZNA Middelheim • installatie van Qwiek-up toestellen in alle brandwondencentra van België. Dit toestel is een speciale projector waarbij beelden en films worden afgespeeld tijdens de behandeling en nazorg van brandwondenpatiënten. Op deze manier worden zij afgeleid tijdens de ingrijpende behandelingen wat de pijn aanzienlijk draaglijker maakt • het leveren van medisch goedgekeurde schoenen voor het verplegend personeel van het brandwondencentrum van UZ Gent • financiële ondersteuning van een onderzoeksproject voor het gebruik van VR-brillen bij de nazorg van brandwondenpatiënten 4. Brandwondenpreventie • het geven van theoretische en praktische preventielessen in lagere scholen en bij jeugdbewegingen in gans Vlaanderen. Sinds 2022 wordt er ook gebruik gemaakt van een rookkamer waarbij kleuters en leerlingen van de 2e graad op een veilige manier leren om te evacueren • kosteloos didactische lespakketten aanbieden aan kleuterscholen en de tweede graad van het lager onderwijs. In 2022 heeft HBK zijn 500ste lespakket geleverd • HBK-preventiefolders in zes talen worden verdeeld aan jonge gezinnen • in samenwerking met de Stichting Brandwonden worden er kleuterstrips 'Lulu en Pompon,' geschonken

Actiegebied

Nationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

HET ONTSTAAN VAN DE VZW In 2005 verbrandde Mollenaar Jo Mertens zich zeer zwaar. Tijdens zijn verzorging in de verschillende gespecialiseerde klinieken werd hij geconfronteerd met het leed van zwaar verbrande kinderen. Elk jaar gebeuren er veel ongevallen waardoor kleine kinderen zwaar verbrand worden. In de brandwondencentra worden zij met de grootste zorg en medische kennis begeleid. Eens deze kinderen het ziekenhuis verlaten wacht hen nog de zeer lange, pijnlijke en moeilijke revalidatieperiode. Op dat moment begint ook de lange weg van re-integratie. Als ervaringsdeskundige ging Jo op zoek naar manieren om deze kinderen en hun ouders te ondersteunen. Hij legde contact met verschillende instanties en samen met enkele vrienden richtte hij in 2007 een vzw op. Help Brandwonden Kids vzw, afgekort HBK.

Oprichters

  • GRIET MARLEEN RITA DREES
  • JOZEF MARIA KAREL LODEWIJCKX
  • MICHEL VERMEULEN

MEER

Bron: Belgisch Staatsblad


Oprichters

  • GRIET MARLEEN RITA DREES
  • JOZEF MARIA KAREL LODEWIJCKX
  • MICHEL VERMEULEN
  • DANNY MOL

Bron: Belgisch Staatsblad


Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy