Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Janssen Stijn Coördinator Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Willy Claes Man Voorzitter
Ann De Backer Vrouw Bestuurder
Ben Lambrechts Man Bestuurder
Bernard Vanheusden Man Bestuurder
Eric Pass Man Bestuurder
Frank Smeets Man Bestuurder
Heidi Croes Vrouw Bestuurder
Jo Vandeurzen Man Bestuurder
Marleen Schepers Vrouw Bestuurder
Mira Jablonski Vrouw Bestuurder
Yassine Abchir Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

We ondersteunen de samenwerking tussen Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt. Onze meest recente websites geven een overzicht van de meest in het oog springende activiteiten: www.studenthotspot.be www.studiepoort.be www.ouderinfoavond.be www.leraarinlimburg.be www.aanvangsbegeleiding.be www.stemoov.be www.passie-en-wetenschap.be www.sciencepub.be www.akorin.be

Actiegebied

Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

AUHL - Wie zijn wij? Op 24 september 2003 werd de vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) opgericht. Deze associatie telt twee partnerinstellingen: Universiteit Hasselt/transnationale Universiteit Limburg en de Hogeschool PXL. De AUHL herbergt ongeveer 15.000 studenten en 1.500 FTE personeelsleden op twee campussen: Diepenbeek en Hasselt. Op 1 oktober 2013 integreerden de academische opleidingen uit de hogescholen in de Universiteit Hasselt en werd de fusie van Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en Xios Hogeschool voltrokken. Daarmee werd een volgende fase in de verdere uitbouw van de AUHL ingezet om de decretale opdrachten uit te voeren. PROJECT STUDENT HOTSPOT Aanleiding - historiek De studentenraad AUHL ziet Student Hotspot als één van haar prioriteiten. Het idee vloeit voort uit de nood aan een overkoepelende studentenplek. Dit werd duidelijk na enkele eerdere initiatieven: een studentenbevraging en een debat rond Hasselt studentenstad in 2014/2015, een bevraging van internationale studenten in 2019 en de steeds terugkerende vraag van studentenverenigingen en studentenorganisaties naar een eigen plek voor ontspanning en maatschappelijke dienstverlening. Het concept van Student Hotspot werd uitgewerkt door de Studentenraad AUHL na bezoeken aan gelijkaardige studenteninitiatieven in de Euregio en Antwerpen. De behoefte aan een overkoepelende ontmoetingsplek werd begin maart 2019 door vertegenwoordigers van de studentenraad aangekaart bij de huidige burgemeester. Sindsdien werd het concept verder uitgewerkt in overleg met diverse studentenorganisaties. Het thema kwam op verscheidene niveaus in de hogeronderwijsinstellingen aan bod. Op meerdere momenten in 2019 en 2020 was er met de bevoegde schepen en zijn medewerkers overleg over Student Hotspot en de bredere samenwerking van de studenten met stad Hasselt. Het ging dan over de vraag naar een studentenambtenaar, een studentenadviesraad en de toewijzing van een fysieke studentenplek. In februari 2020 werd door de Centrummanager een voorstel gedaan om tijdelijk een winkelpand in te nemen in de binnenstad, maar dat bleek uiteindelijk niet mogelijk in Coronatijd. Naar aanleiding van de academische openingszitting AUHL werd op 23 september 2020 Student Hotspot gelanceerd op basis van een filmpje. Eerder al werd het voorstel als droomidee vertaald naar een website, die was echter vrij algemeen. Vervolgens werd de website aangevuld met een digitale balie en bijhorende diensten.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy