Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Jozef Tielen Gedelegeerd bestuurder Man
Rose Ngere Gedelegeerd bestuurder Vrouw
Danny Vaesen Gedelegeerd bestuurder Man
Raymond Vanderlooy Gedelegeerd bestuurder Man
Nellie Debrouwer Gedelegeerd bestuurder Vrouw
Yasmine Verhaert Gedelegeerd bestuurder Vrouw
Francois Vandecruys Gedelegeerd bestuurder Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Yasmine Verhaeert Vrouw Voorzitter
Raymond Vanderlooy Man Vice-voorzitter
Jozef Tielen Man Schatbewaarder
Nellie Debrouwer Vrouw Secretaris
Danny Vaesen Man Bestuurder
Franscois Vandencruys Man Bestuurder
Rose Ngere Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

7

Kernactiviteiten

Onderwijzen is het kernwoord van onze missie. Om het leven van een kind te veranderen, moet je ook samenwerken met de familie en de gemeenschap. De problemen van kinderen zijn te complex voor enkel één oplossing. Daarom gebruiken we verschillende inzichten, tools, disciplines en handvaten om tot een geïntegreerde probleemoplossing te komen dat gemaakt is op de noden en behoeften van het kind en zijn familie en hen in staat te stellen de beschikbare kansen en reddingen te gebruiken om hun leven te verbeteren. Om voor kinderen en gemeenschappen de beste toekomst te creëren steunt de organisatie op vier benaderingen: Het kinderproject of onderwijs : Als het op onderwijs aankomt, heeft elke extra dag, week, maand en jaar dat een kind op school zit een impact en moet het worden aangemoedigd en gewaardeerd. Door middel van kwaliteitsonderwijs verwerven kinderen essentiële kennis, vaardigheden en mentaliteit om veranderingsagenten te worden binnen hun eigen leven, in hun gemeenschappen en de wereld in. De reis om armoede voorgoed te beëindigen begint met een kind. Kinderen en hun onderwijs is de hoeksteen van onze inspanningen. We willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren van alleenstaande ouders en wezen een zo goed mogelijke scholing, opvoeding en toekomst geven. Dit door schoolgelden en schoolgerelateerde kosten te betalen, alsook te pleiten voor de rechten van het kind en de ouders te ondersteunen. Gemeenschap en familie: Armoede heeft veel wortels - door overheidsbeleid, hiaten in het onderwijs, handicap, discriminatie, isolatie enzovoort. Extreme armoede betekent 1,90 dollar per dag of minder. 1 op 5 van de Keniaanse kinderen leven in deze extreme armoede. De armoedecyclus waar deze kinderen in leven, brengt honger met zich mee en leven met honger verlengt de armoede. Als mensen betere manieren vinden om de kost te verdienen, hebben ze een grotere kans om uit de armoede te komen. Een eenvoudige kans voor ouders om de kost te verdienen, stopt de cyclus van armoede voor hun kinderen. In Kenia bedraagt het werkloosheidscijfer 39,1% en deze cijfers zullen in de praktijk zelfs slechter kunnen zijn. Gebrek aan werkgelegenheid maakt het moeilijk om basisbehoeften te betalen maar ook om een doel te hebben in het leven. Economische empowerment van huishoudens is daarom één van onze pilaren. Door trainingen, workshops en informatiesessies kunnen we families en gemeenschappen onderwijzen om zo hun financiële situatie te verbeteren, maar ook hun gezondheid, mentale welzijn en hun band met anderen te verbeteren. We geven trainingen zoals snit en naad, hout-of metaalbewerking, computerlessen, kweken van groenten of het houden van kleinvee. Medisch centrum: Veel kinderen en de gemeenschap in het algemeen, hebben geen toegang tot hoogwaardige medische zorg. Onze kliniek helpt bij het identificeren van gezondheidsproblemen die anders onopgemerkt zouden blijven. Ten gevolge van de armoede heerst er veel tuberculose, malaria en kindersterfte in Kamulu en bij de Ruai bevolking, in de regio van Seed Of Love. Met het dokterskabinet - door middel van gratis consultatie en vaccinaties - zorgen we voor betaalbare gezondheidszorg voor de allerarmsten. Minder dan 1.000 tandartsen bedienen de 44 miljoen inwoners van Kenia, van de verre uithoeken van de bush tot de uitgestrekte Kibera-sloppenwijk van Nairobi. Mondhygiëne is een zeldzaamheid buiten bevoorrechte stedelijke regio's. Onze lokale tandarts brengt hier een verandering in. De kinderen van het project worden jaarlijks gecontroleerd en we trekken de gemeenschappen rondom aan om zich jaarlijks te controleren door de betaalbare prijzen. Bevallen zou je grootste prestatie moeten zijn, niet je grootste angst. 63% van de zwangere vrouwen kiest ervoor om thuis te bevallen, vooral omdat gezondheidsvoorzieningen te ver weg zijn, ze geen vervoer hebben om naar deze voorzieningen te gaan en deze ook nog eens te duur zijn. Volgens schattingen van de VN is Kenia een van de 21 landen met een zeer hoge moedersterfte en kindersterfte. Naar schatting sterft 1 op de 20 kinderen voor hun vijfde verjaardag. Hier in Kamulu is dat geen uitzondering. Daarom engageren wij ons erin om voor vrouwen een veilige en betaalbare plaats te creëren om zo hun kind veilig op de wereld te brengen. Momenteel zijn we volop bezig met de bouw van twee verloskamers en vijf kamers Zelfvoorzienend Wij geloven in een zelfvoorzienende Keniaanse gemeenschap die niet afhankelijk is van hulp, maar van de vindingrijkheid en capaciteiten van haar mensen. We geloven in gemeenschappen die zelf beslissingen nemen en we moedigen onze leden aan om bij te dragen aan de agenda van onze projecten. En diezelfde visie hechten we ook hoog voor onszelf als organisatie. We willen als organisatie zelfvoorzienend de toekomst in gaan. De landbouw is hier een grote zegen. Op ons terrein van 1,1 hectare kweken we groenten en houden we klein pluimvee. De groenten die gekweekt worden zijn organisch, voedzaam en worden tegen democratische prijzen verkocht. Het landbouwproject leert jongeren en kinderen ook hoe ze zelf biologisch voedsel in hun achtertuin kunnen verbouwen zodat ze thuis zelf wat groentjes kunnen kweken. Ondanks het regenseizoen in maart en december, is de regio van Kamulu een warme en droge plaats. De waterput zorgt er dan voor dat we water kunnen aanbieden aan de lokale bevolking, maar tevens onze groenten kunnen laten groeien en het pluimvee hun dorst kunnen lessen. Door projecten en inkomens te genereren als organisatie, zijn we al een stuk op weg om financieel zelfvoorzienend te worden.

Actiegebied

  • Internationaal
  • Lokaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

In het begin van 2008 ontstonden er hevige problemen in heel Kenia omwille van electrorale moeilijkheden. Er waren over de duizend doden en 500,000 zijn moeten vluchten. Enkele Keniaanse vrouwen hebben de koppen bij elkaar gestoken om een oplossing te vinden voor één van de grote post-electorale problemen van Kenia, namelijk het wegvallen van vader en/of moeder en de opvang door de familieleden. Één van deze vrouwen, Terry Wambui, probeerde twee jaar lang kinderen en hun familieleden te voorzien van eten, drinken en medicatie waar het nodig was. Voor haar werd dit financieel ondraaglijk op haar eentje. Op deze manier werd VZW Seed Of Love, na twee jaar sinds de verkiezingen, opgericht in 2010 om deze kinderen en jongeren een mogelijkheid te bieden voor een betere toekomst, namelijk een studie aan te bieden en om een veilige haven te creëren. Sindsdien is Kenia gestabiliseerd en is Seed Of Love gegroeid naar een organisatie die zich inzet om kinderen en families zelfvoorzienend te worden, dit om de toekomst van de kinderen te verbeteren. Sinds 2012 is Seed of Love in België een erkende organisatie en sinds 2013 ook in Kenia. Rose Wambui Ngere - oprichtster Rose is één van de oprichtster van Seed Of Love, samen met haar zus Terry. Rose is geboren en getogen in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. In 20.. kwam ze naar België. Haar gedrevenheid voor de organisatie berust zich op het feit dat zij zich bewust is van de dromen, passies en mogelijkheden die elke persoon in Kenia in zich heeft. Ze gelooft erin dat mensen grootste dingen kunnen bereiken, als ze maar de kansen en mogelijkheden krijgen. Ze wil het leven van de mensen en specifiek de toekomst van de kinderen een duwtje in de rug geven, zodat zij gelukkig en succesvol kunnen zijn in hun eigen land en cultuur. Rose zit in het bestuur van België en houdt nauw contact met het bestuur en de organisatie in Kenia. Terry Wambui Ngugi - oprichtster Terry is één van de oprichtsters van Seed of Love, samen met haar zus Rose. Terry woont in Nairobi samen met haar man. Ze heeft drie kinderen. Terry heeft heel haar leven haar dienstbaarheid geuit naar God en haar gemeenschap. Ze heeft meerdere kinderen en families geholpen met eten, educatie en gezondheid. Deze goedheid heeft ze omgezet in een VZW die erkend is door de Keniaanse overheid. Terry zit in het bestuur van Kenia en is penningmeester voor de organisatie. 2010 Start van het project Bouwgronden worden gekocht en het land wordt omheind en omgeploegd. 10 kinderen worden ondersteund in het naar school gaan 2011 Publiek toilet en wasplaats wordt gebouwd. Ruwbouw van bureel en wachtershuis wordt gestart 35 studenten zitten in het schooltraject 2012 Seed of Love wordt een wettelijke VZW (vereniging zonder winstoogmerk) en wordt lid van het SWOS Boren van een 160m diepe waterput om het project te voorzien van water Electriciteitsnet wordt aangesloten. 2013 Door het boren van de waterput, kunnen we nu drinkbaar water verkopen. Er wordt een waterhuis gebouwd om dit te verkopen. De opbrengst voor dit water is voor het project en de landbouw Seed Of Love wordt een erkende CBO (Community Based Organisation) in Kenia. 2014 De eerste student gaat naar Rijks Universiteit om Forensisch ICT te studeren Het wachtershuis wordt opgebouwd naar een dokterskabinet met een wachtzaal 2015 Het omvormde dokterskabinet is nu open voor het publiek. De kinderen van het project worden twee maal per jaar gratis onderzocht 2016 Er wordt een verbrandingsoven gebouwd voor injectienaalden en KGA-afval. Er worden fruitbomen gepland namelijk mango en papayabomen. Toevoeging van 120 ton kleiaarde aan landbouwgrond. Aanschaf van een grote tent die dient als polyvalente ruimte om vergaderingen en workshops in te houden 3 studenten gaan naar Rijksuniversiteit. De eerste volgt forensisch ICT, de tweede architectuur en de derde burgelijk ingenieur. 2017 Er wordt een extra pand gebouwd naast het dokterskabinet voor een toekomstige tandartsenpraktijk. 2018 Er wordt een tandartsenstoel aangekocht en de kinderen van het project worden elk jaar twee keer gecontroleerd Het dokterskabinet wordt omgevormd met een wachtzaal voor de kinderen en een laboratorium met een apotheek. 2019 We delen de eerste keer voedselpaketten uit voor de gezinnen in nood We voorzien nu ook de mogelijkheid voor lopend water in huizen door leidingen 2020 We beginnen met de bouw van verloskamers De landbouw wordt op punt gezet en professioneel uitgebouwd

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
Internationaal Comite
Stedelijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Erkenningen

Naam Beschrijving
Erkenning om fiscale attesten (federale overheid) Door de federale overheid hebben we een erkenning om fiscale attesten te mogen uitreiken voor ontvangen giften.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy