Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Sophie Buysse Gedelegeerd bestuurder Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
LIONEL FRANKFORT Man Bestuurder
SOPHIE BUYSSE Vrouw Bestuurder
STIJN CHRISTIAENS Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

5

Kernactiviteiten

Debateville wil de sociale mobiliteit en cohesie bevorderen door jongeren essentiële vaardigheden bij te brengen tijdens naschoolse debat- en spreekvaardigheidsateliers. Door middel van debat als interactieve en stimulerende werkvorm willen we : 1. de taal-en communicatieve vaardigheden van jongeren versterken 2. de horizontale vaardigheden zoals kritisch en analytisch denken, samenwerken, discipline, autonomie en empathie verbeteren; 3. het zelfvertrouwen en de motivatie van jongeren versterken 4. de kennis van en betrokkenheid met de samenleving vergroten 5. bijdragen aan de zelfontplooiing en ontwikkeling van de identiteit van jongeren Bijna nergens zo hard als in België bepaalt de socio-economische achtergrond van leerlingen de kwaliteit van hun leerprestaties (PISA studies 2018). In het Nederlandstalig Brussels onderwijs verlaat maar liefst een kwart van de scholieren de schoolbanken zonder diploma. Kortom, de geboorteplaats van jongeren is nog altijd beslissend voor hun slaagkansen. Zowel in het onderwijs als daarbuiten. Bij Debateville willen we dat patroon ombuigen. Via innovatief debatonderwijs geven we onze tieners de vaardigheden, de kennis en de attitudes die ze nodig hebben om tot verantwoordelijke en betrokken burgers op te groeien. Sterker nog: we streven naar een wereld waar niet de achtergrond van jongeren hun pad bepaalt, maar waar hun talenten en aspiraties de bovenhand krijgen. Onze wekelijkse ateliers duren 90 minuten en zijn geïnspireerd op het programma van Debate Mate in het Verenigd Koninkrijk, storytelling en kritische denkspelletjes en de wereld van theater, improvisatie en slam poetry. Wekelijks komen meer dan 80 jongeren om - verspreid over zes verschillende antennes - samen te debatteren. Omdat we geloven dat je in een diverse groep de rijkste dialoog en stof tot debat hebt, kiezen we ervoor om twee derde van de plaatsen voor te behouden aan jongeren uit een kwetsbaar milieu. De ateliers worden geleid door getalenteerde vrijwilligers, waaronder veel universiteitsstudenten. Voor deze mentoren is dit een bijzonder zinvol leiderschapstraject alsook een kans om een rolmodel te zijn voor onze jongeren. Naast het naschools programma ondersteunt Debateville ook leerlingen, leerkrachten en jeugdwerkers met workshops op maat. Sinds de oprichting deelden we onze visie en methodologie tijdens meer dan 15 workshops en gastcolleges. In totaal werken we samen met meer dan 20 lagere, secundaire en hogescholen. Daarmee zullen we dit schooljaar 10 leerkrachten hebben gevormd en 240 leerlingen en studenten rechtstreeks hebben bereikt.

Actiegebied

  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

Sophie Buysse studeerde rechten aan de UGent en zang aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Eerder stampte ze al Teach for Belgium Vlaanderen uit de grond en deed ze ervaring op als pedagogisch teamleider bij ToekomstATELIERdelAvenir (TADA). Bij de begeleiding van haar weekendklas merkte ze dat veel kinderen nauwelijks in staat waren om correcte volzinnen te formuleren en zelfvertrouwen misten. Ze ging op zoek naar oplossingen uit het buitenland en stootte op de Britse NGO Debate Mate, een initiatief dat nog geen vergelijkbare tegenhangers kende in eigen land. In de zomer van 2019 besloot ze om Debateville op te richten. Er volgden pilootprojecten in samenwerking met o.a. de gemeente Sint-Joost-ten-Node en Teach for Belgium. In de herfst van dat jaar volgden debatsessies in verschillende Brusselse secundaire scholen. In januari 2020 was het zover: toen gingen de eerste buitenschoolse ateliers van start. 40 jongeren volgen het traject, vanaf midden maart omwille van de corona-lockdown met een digitaal alternatief. In de zomer van 2020 is Debateville eerste laureaat van de Koningin Paolaprijs voor het buitenschools onderwijs. Daarnaast organiseerden we in sneltempo 6 verschillende zomerstages voor meer dan 80 tieners waaronder 12 anderstalige nieuwkomers. Tegen september 2020 groeit Debateville uit tot zes antennes verspreid over Brussel, voor 80 jongeren van 10 tot 14 jaar. Het nieuwe jaar heeft bovendien nog veel in petto: de lancering van een nieuwe brand en website met marketingbureau Duval én een verdubbeling van de opleidingstrajecten en workshops met onderwijzers en jeugdwerkers. Tal van studies hebben het nut en de noodzaak van debatonderwijs reeds bewezen. Een belangrijke referentie is de review studie van de universiteit van Vermont, ‘Debating: the evidence’. Daaruit blijkt het volgende: • Jongeren in stedelijke Amerikaanse middelbare scholen die debatteren hebben 25% meer kans om hun school af te maken. Bij Afrikaans-Amerikaanse jongens is dat zelfs 70%; • Debaters scoren significant beter op taaltoetsen, lezen en kennis van algemene schoolvakken; • Debat vergroot de aspiraties van deelnemers richting hoger onderwijs, zelfs na correctie op academische prestaties; • Deelnemers aan debatonderwijs ondervinden een boost in hun zelfvertrouwen. Los van deze algemene studies weten we ook dat het concept van Debateville zijn vruchten afwerpt. Debateville is gebaseerd op het model van Debate Mate, een Britse NGO die samenwerkt met de Bill & Melinda Gates foundation en al een decennium indrukwekkende resultaten boekt. Debate Mate doet regelmatig impact analyses via soft skill assessment (zelfevaluatie van de leerlingen en evaluatie door mentoren en leerkrachten), maar ook via hard skill assessment. Een greep uit de vaststellingen: • 90% van de kinderen kan na het debatprogramma beter omgaan met andere meningen; • Kinderen gaan op een jaar tijd met gemiddeld een niveau 1.5 op een schaal van 0 tot 8 vooruit wat betreft luister- en spreekvaardigheid; • 96% van de kinderen heeft meer zelfvertrouwen bij het formuleren van meningen over de actualiteit en politiek; • 81% van de kinderen geeft na het programma aan harder te werken voor school.

Oprichters

  • SOPHIE BUYSSE
  • LIONEL FRANKFORT
  • STIJN CHRISTIAENS

Bron: Belgisch Staatsblad


Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy