Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
AN-SOFIE VAN PARYS Vrouw
BERT COENE Man
CAROLINE VOGELS Vrouw
HANNE DEVOS Vrouw
LIEN TALLIEU Vrouw
RITA VAN DAMME Vrouw
GILBERT LEMMENS Man Voorzitter
FRIEDL TEIRLINCK Vrouw Vice-voorzitter
MAGALY BUYLE Vrouw Schatbewaarder
KLAAS BAUTERS Man Secretaris

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Onze organisatie zet zich actief in voor de sensibilisering van Perinatale Mentale Gezondheid. Met andere woorden richt onze vzw zich naar alle zwangeren en prille moeders (en vaders) waarvoor de periode rondom de zwangerschap en na de bevalling geen roze maar eerder een b(r)oze wolk is. We organiseren eveneens opleiding en vorming voor professionals en opleidingsinstellingen binnen de zorg. Een betere hulpverlening voor deze doelgroep start ook met een goede screening en detectie van de problemen en hulpvragen die nog veel te veel onder de radar blijven. Ook een betere kennis over de problemen die zich kunnen stellen, en wat hierin belangrijk is in het ondersteunen ervan en het bieden van hulp, dragen bij tot het normaliseren en het bespreekbaar maken van dit thema. We bieden een website aan waar wetenschappelijk onderbouwde informatie op een laagdrempelige manier wordt aangeboden, waar je getuigenissen kan lezen, maar ook een vraag kan stellen met betrekking tot deze thematiek. De vzw wil door middel van zijn acties vooral het taboe doorbreken dat hierover blijft hangen. Door het bespreekbaar te maken ervan, hopen we dat er meer hulpvragen gesteld durven worden.

Actiegebied

 • Lokaal
 • Regionaal

Geschiedenis

‘Wolk in mijn hoofd’ is een initiatief van het Gents Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid. Dit netwerk is een samenwerking tussen verschillende diensten van het UZ Gent (Vrouwenkliniek, Neonatologie, Sociale dienst, Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Volwassenenpsychiatrie, Psychologie), Moeder-baby eenheid Karus, wijkgezondheidscentra (Botermarkt, Nieuw Gent, Brugse Poort), Kraamkaravaan, Kind & Gezin, Karus Campus Melle en ervaringsdeskundigen Friedl en Kirsten. Het netwerk wil de preventie, detectie en behandeling van mentale gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap tot één jaar na de bevalling verbeteren en heeft hierbij aandacht voor de bredere psychosociale context van de zwangere of bevallen vrouwen en een goede samenwerking tussen de verschillende gezondheidswerkers en instellingen.

Oprichters

 • GILBERT LEMMENS
 • FRIEDL TEIRLINCK
 • KLAAS BAUTERS

MEER

Bron: Belgisch Staatsblad


Oprichters

 • GILBERT LEMMENS
 • FRIEDL TEIRLINCK
 • KLAAS BAUTERS
 • MAGALY BUYLE
 • RITA VAN DAMME
 • CAROLINE VOGELS
 • AN-SOFIE VAN PARYS
 • LIEN TALLIEU
 • BERT COENE
 • HANNE DEVOS

Bron: Belgisch Staatsblad


Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy