Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Joachim Commeene Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Conny Vandendriessche Vrouw Voorzitter
Rika Coppens Vrouw Schatbewaarder
Thomas Wauters Man Secretaris
Ingrid Lieten Vrouw Bestuurder
Veronique Leroy Vrouw Bestuurder
Yamila Idrissi Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

De ivzw wil integratie door werk voor iedereen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt bereiken, door te steunen op drie pijlers: activering, opleiding en sensibilisering. De ivzw heeft tot doel om de activeringsresultaten voor kwetsbare doelgroepen te verhogen en hun kansen op duurzaam werk te verbeteren. Om haar doel te bereiken werkt de ivzw nauw samen met haar kernpartners VOKA (lid Raad van Bestuur), VDAB en TRAVI, daarnaast met verschillende (boven)lokale overheden, onderwijs – en opleidingsverstrekkers en andere privaat / publieke organisaties.

Actiegebied

  • Europa
  • Internationaal
  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

Accent/House of HR zet sinds 2016 als belangrijke dienstverstrekker binnen de uitzendsector sterk in op “Corporate Social Responsability”. Het project JobRoad, een initiatief van Accent/House of HR in samenwerking met kernpartners Voka, VDAB en Travi is ontstaan vanuit de visie dat werk het beste middel is tot integratie voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Het project heeft de opzet om kwetsbare doelgroepen binnen eén jaar te activeren op de arbeidsmarkt en te begeleiden naar duurzaam werk met uitzendarbeid, werkplekleren en/of stage als belangrijke hefboom. Het project beoogt een publiek-privaat netwerk bestaande uit: lokale overheden, intermediaire organisaties, uitzendbedrijven, werkgevers en werkgeverorganisaties. Accent/House of HR richtte op 15 oktober 2019 de internationale vzw JobRoad op met als doel om de behaalde resultaten te verhogen en te verbeteren op vlak van duurzaam werk.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Etion Etion is een Belgische werkgeversorganisatie. Leden van Etion zijn ondernemingen die werken op een waardengedreven en duurzame manier

Erkenningen

Naam Beschrijving
Qfor Het kwaliteitsmodel Qfor is specifiek ontwikkeld voor aanbieders van knowledge related services meer bepaald, voor organisaties of departementen die learning- en consultingdiensten aanbieden aan hun interne en externe klanten.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy