Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
David Kuborn Directeur Man
Sanne De Troyer Andere Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Damien Bauwens Man Bestuurder
Patrick Huvenne Man Bestuurder
Stéphane Vanwijnsberghe Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Initiatieven stimuleren die het Zoniënwoud ten goede komen. Overleg met de verschillende betrokkenen van het woud. Communicatie en onthaal van de bezoekers. Het verbinden van het bos met zijn omgeving en de strijd tegen de versnippering.

Actiegebied

  • Europa
  • Lokaal

Geschiedenis

De oprichting van de Stichting Zoniënwoud is het resultaat van een groeiende interregionale samenwerking tussen de drie Gewesten. Reeds in 2008 werd in het structuurplan vastgesteld dat de ecologische versnippering moest worden tegengegaan en dat het bos opnieuw moest worden verbonden met de bosmassieven van de omgeving. Vervolgens hebben de regeringen van de drie Gewesten de noodzaak bevestigd om hun samenwerking voor de gezamenlijke ontwikkeling en het beheer van het Zoniënwoud te versterken via de overeenkomst over het overlegmodel van 2012, de samenwerkingsovereenkomst van 2017 en de oprichting van de Stichting in 2019. De inschrijving van het Zoniënwoud op de werelderfgoedlijst van de Unesco is het resultaat van een zeer nauwe samenwerking tussen de gewestelijke bosbeheerders en de erfgoeddiensten van de drie Gewesten. Sinds 2020 is deze samenwerking nog versterkt door de integratie van het secretariaat voor beukenbossen van de UNESCO ibinnen de Stichting.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy