Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Emile Elasha Ekonda Andere Man
Mamie Weta Elasha Andere Vrouw
Els Van Waes Andere Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Mamie Weta Elasha Vrouw Schatbewaarder
Els Van Waes Vrouw Secretaris
Emile Ekonda Elasha Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Om een school met ziekenpost te kunnen bouwen in de Kasai (RDC) werkt vzw Elasha aan fondsenwerving en netwerking. Ook de samenwerking met de coöperatie COOMIAP (Kasai RDC) is belangrijk want het team van COOMIAP zal de werken concreet uitvoeren. We doen acties om onze vzw bekend te maken in Lokeren en omgeving, om medestanders te vinden voor beter onderwijs daar in de streek. Ook proper water en elektriciteit met zonne-energie zijn noodzakelijk en we helpen om daarvoor fondsen in te zamelen of aanvragen in te dienen bij subsidiërende instanties. Bovenal zoeken we mensen met een hart voor Congo om mee te werken met ons. De initiatiefnemer van het project is een Lokeraar van Congolese afkomst met een breed netwerk in DRC. Dit geeft een meerwaarde aan het project omdat er voortdurend rechtstreekse contacten zijn met achterban in Congo. Momenteel zetten we een aantal actiemiddelen in stelling met het oog op een crowdfunding, deze middelen bestaan in filmpjes over het project. Een met een wervende /humoristische inslag door enkele BV's en een filmpje met een interview met voorzitter Emile.

Actiegebied

Internationaal

Geschiedenis

Emile Elasha Ekonda stond mee aan de wieg van de coöperatie COOMIAP (Kasai). Nadat in 2016-17 veel vernielingen zijn aangericht bij het materieel, het brousse-schooltje en ook het vee gestolen was, zijn het directieteam en de RvB niet bij de pakken blijven zitten. Momenteel is de werking zelfs op een hoger niveau dan voor de rebellie. Het is er nu ook rustig. Emile Elasha heeft in Lokeren een vzw opgericht om in de buurt van de coöperatie, in Luyamba, een dorp dat rondom veel kleinere dorpen telt met heel veel families met kinderen, een degelijke school op te richten. Emile heeft toen contact opgenomen met de GROS in Lokeren (Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking) en van daaruit is een comité ontstaan dat het project bekend probeert de maken in de omgeving van Lokeren en daarbuiten. Fondsenwerving is van in het begin het belangrijkste doel. Een van de eerste beslissingen van het comité was het lidmaatschap van Leraars zonder Grenzen, die ons advies geeft en zorgt voor fiscale attesten voor de giften die via hen worden gedaan. We hebben steun gekregen van de Provincie Oost-Vlaanderen en van de GROS in Lokeren, maar door de coronatoestand zijn we wel belemmerd geweest in het voeren van campagnes, info-avonden e.d.m. Een 2de hands volvo-truck die de bouwmaterialen zal helpen aanvoeren vanuit Kananga zorgt nu in de omgeving van deze stad voor vervoer, o.m. voor de PAM (in onderaanneming). in 2022 is het Businessplan van 2018 geactualiseerd.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Leraars zonder grenzen Een NGO die onderwijsprojecten in het Zuiden samen brengt en ondersteunt. www.lzg.be

Erkenningen

Naam Beschrijving
GROS Lokeren De adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking/mondiaal beleid. Lidmaatschap
Provincie Oost-Vlaanderen Financiële ondersteuning door de Provincie.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy