Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Sylvia Goossens Andere Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Dries Van Nieuwenhuyse Man Voorzitter
Erik Van Laecke Man Schatbewaarder
Tamara De Geeter Vrouw Secretaris

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

3

Kernactiviteiten

Het aanbieden van zinvolle dagbesteding in een rustige natuurrijke omgeving. We werken met dieren: Verzorgen van paarden, ezels, kippen, konijnen en andere neerhofdieren. De dagelijkse taken zijn alle dieren eten en water geven. Maar ook onderhouden we de stallen, borstelen we de dieren, leveren we bijstand aan hoefsmid en dierenarts. Er wordt tijd gemaakt om op een veilige en respectvolle manier leren om te gaan met dieren. We werken in de natuur: De moestuin en de serre onderhouden, de weides onderhouden, boompjes en hagen planten, hout sprokkelen, het hooi keren. We werken met mensen: We bieden warme tuinen aan, waar de buurt welkom is om samen met ons te tuinieren. We zijn toegankelijk voor bedrijven die een sociale teambuilding willen organiseren. Af en toe geven we aan bezoekers of een groep een rondleiding over onze werking.

Actiegebied

Regionaal

Geschiedenis

Vanuit de zorg voor mijn vader met NAH en de betrokkenheid met de doelgroep als een leerkracht van Buitengewoon Onderwijs, ontstond een droom om een antwoord te bieden aan de zorgvragen van de schoolverlaters. De mogelijkheid bood zich aan om een voormalig bouwbedrijf gelegen in een rustig landelijk omgeving een nieuwe bestemming te geven. Door het kantelmoment in het zorglandschap konden we het initiatief nemen om een vzw op te starten dat dagbesteding aanbiedt. vzw Leefboerderij De Kanteling Herzele is een niet-gesubsidieerde vzw die ontstaan is vanuit de gedrevenheid van een aantal professionelen uit de zorgsector, samen met familie van mensen met een beperking. Onze werking wordt ondersteund door tal van vrijwilligers, het netwerk van deelnemers, buren en verenigingen.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
vzw Steunpunt Groene Zorg Schoolgaande jongeren die er nood aan hebben om de schoolloopbaan even te onderbreken kunnen hiervoor ook bij ons terecht via vzw Steunpunt Groene Zorg. Dit steeds in overleg met de school zelf en het CLB.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Groene Zorginitiatief Een registratie als Groene Zorginitiatief bij het VAPH
Vergunde Zorgaanbieder Vergunde zorgaanbieder bij het VAPH dat dagbesteding aanbiedt

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy