Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Karlien Dreesen Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
INE VANBUEL Vrouw Bestuurder
MAARTEN LOUIS GERARD BYNENS Man Bestuurder
MAARTEN LOUIS GERARD BYNENS Man Bestuurder

Kernactiviteiten

TUKI wil er naar streven dat: - Elk kind met een ernstige, levensbedreigende ziekte of aandoening, de best mogelijke behandeling (binnen- of buitenland) kan krijgen - Ouders zich geen (minder) zorgen moeten maken om aan hun plichten (gezin, financieel, professioneel,…) te voldoen - Elk kind het recht heeft om bij zijn ouders te zijn wanneer hij/zij dit het hardst nodig heeft - Ouders een klankbord hebben en optimaal geïnformeerd worden - De echte pijnpunten objectief gemeld worden bij de bevoegde overheden

Actiegebied

Internationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy