Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Guy Bekemans Coördinator Man
Marjan Colombie Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
GUY BEKEMANS Man Voorzitter
MARIANNE COLOMBIE Vrouw Secretaris
ANNABEL BEKEMANS Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

2

Kernactiviteiten

We willen de vicieuze cirkel van armoede bestrijden door jongeren te stimuleren hun Middelbare school af te maken. Gemotiveerde studenten die omwille van armoede afvallen, bieden wij een studiebeurs aan. Zij ontvangen rechtstreeks deze beurs en worden begeleid door een lokale leerkracht die alles ter plaatse opvolgt.

Actiegebied

Internationaal

Geschiedenis

Initiatiefnemers zijn Guy Bekemans en Marian Colombie uit Brugge. Door vrijwilligerswerk te doen in Cambodja (2013), werden zij geraakt door dit land met zijn vreselijke geschiedenis, innemende bevolking en de hoge nood aan onderwijs in dit land. Na herhaaldelijk terugkeren besloten ze een blijvende brug te bouwen en richtten de vzw aukas (2015) op. Aukas is het Khmer woord voor 'kansen bieden'.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
4de Pijler Steunpunt voor iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden
Leraars Zonder Grenzen LzG gelooft in de kracht van onderwijs, vorming en opleiding als hefboom tot ontplooiing. Dit zowel voor het individu als voor de gemeenschap. In vele landen is degelijk onderwijs niet voor iedereen toegankelijk. LzG wil meewerken aan beter onderwijs wereldwijd.
Noord-Zuid raad Brugge De Noord-Zuidraad is de stedelijke adviesraad voor het Noord-Zuidbeleid. Haar leden zijn vertegenwoordigers van lokale Noord-Zuidorganisaties en andere geïnteresseerden. De Noord-Zuidraad heeft een adviserende, sensibiliserende en participerende taak.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy