Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Frank De Maertelaere Man Bestuurder
Luc De Vreese Man Bestuurder

Kernactiviteiten

Zorgdorpen biedt binnen haar netwerk oplossingen voor personen met een zorgvraag die zo zelfstandig mogelijk willen wonen in een eigen flat of studio. We maken geen onderscheid op basis van leeftijd of zorgvraag. Samen met de cliënt gaan we op zoek naar de locatie waar de ondersteuning aanwezig is die de cliënt nodig heeft om je wens om zelfstandig te wonen waar te maken. Momenteel bieden wij huisvesting en ondersteuning aan senioren, personen met een fysische en/of mentale beperking, personen met een psychosociale kwetsbaarheid,… . Belangrijk is vooral de motivatie om zelfstandig te wonen. De ondersteuning die nodig is om dit waar te maken organiseert Zorgdorpen samen met de cliënt.

Actiegebied

Regionaal

Geschiedenis

Zorgdorpen vzw is ontkiemd uit meerdere instellingen voor personen met een zorgvraag. De passie voor de job is ontstaan in Merelbeke waar ‘De Heide’ startte als centrum voor kortverblijf op 3 augustus 1978. Het terrein was vroeger in de streek rond Merelbeke gekend als ‘de vurtzak’. Dit was eigenlijk een groot, moerassig stort waar voornamelijk organisch materiaal gedumpt werd. Halverwege de jaren tachtig evolueerde het centrum tot een instelling met een capaciteit van 40 bedden (8 bedden kortverblijf, 32 bedden bezigheidstehuis). In 1983 bouwde men een afdeling ergo- en hydrotherapie uit. In 1992 werden 16 nieuwe bungalows gebouwd waarin de bewoners zelfstandig kunnen wonen maar toch beroep kunnen doen op een zekere vorm van dienstverlening. In december 2005 werd gestart met een trainingshuis waar de bewoners zelf kunnen ondervinden of ze in de toekomst in staat zouden zijn om zelfstandig te wonen. Er werd een arbeidszorgatelier en een project ’gedecentraliseerd wonen’ opgestart. In 2007 werden op de campus 6 bungalows gebouwd. De dienst Ambulant Wonen groeide verder uit. Er werd ook gestart met een dienstenchequebedrijf. Particulieren kunnen huishoudelijk werk thuis of buitenhuis laten uitvoeren tegen een voordelig tarief. In 2008 ontstond een samenwerkingsverband met het woon-en zorgcentrum Sint-Vincentius te Deinze. Het project ‘Huis Ten Bosse 120’ werd geboren. Dit is een zorgproject voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Begin 2009 werd het DAT-centrum (dagactiviteiten en therapie) opgestart dat instaat voor het creëren van een aangepast dagbestedingsaanbod voor de bewoners. In mei 2009 werd de kans geboden om in de pastorie in Lemberge een nieuwe woonunit te openen. Dankzij de vele handen van vrijwilligers konden op 8 juni 2009 vier bewoners hun intrek nemen in de prachtig gelegen pastorieOp 29 mei 2009 opende het tweede To Walk Again-sportcentrum zijn deuren in De Heide. Sporters met een fysieke beperking kunnen voortaan gebruik maken van de nieuwe fitnessruimte. 2012 Een eerste bedrijf “cvba Zorgsite Molenhoeve” werd opgericht om een verbouwing aan een bestaande vierkantshoeve met private middelen te financieren. Al vlug volgde cvba Paracur dat zowel een dienst voor thuisverpleging als een wasserij omvatte. Paracur groeit en groeit zowel op het vlak van dagbesteding (Triple A – FRA³ZA) als op het gebied van de thuiszorg en de gezinszorg. 2015 De Ceder in Deinze wordt overgenomen en krijgt een doorstart als herstelverblijf, centrum voor toerisme voor allen en kortverblijf. 2017 “Zorgdorpen” als netwerkorganisatie ontkiemt als overkoepelende netwerkorganisatie. In 2018 worden de paramedische activiteiten (verpleging, kine, ergo, …) afgesplitst in bvba Paracur Care zie www.verpleegteam.be Vanaf 2018 wordt een Westvlaamse connectie gestart. In Brugge openen 13 studio’s de deuren op de site van Den Indruk. In de Brugse binnenstad kunnen personen terecht die op zoek zijn naar studio’s waar ze extra omkadering kunnen vinden. In de loop van 2019 openen in De Ceder 86 splinternieuwe woonunits de deuren, gericht op personen met een zorgvraag die op zoek zijn naar een permanente woonst met ondersteuning.

Erkenningen

Naam Beschrijving
De Heide vzw Vergunde zorgaanbieder VAPH - Residentieel, dagbesteding, kortverblijf (RTH 70%) - Rechtstreeks toegankelijke hulp - Specifieke erkenning voor geïnterneerden Erkenning MFC Dagbesteding - AMA Dagbesteding - Toelage sociale economie
Zorgdorpen Vrijwilligers vzw Erkende dienst vrijwilligerswerking
De Nieuwe Ceder vzw Erkenning toerisme voor allen, jeugdtoerisme, herstelverblijf Rap op stap kantoor

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy