Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Simon Mensaert Gedelegeerd bestuurder Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
SIMON MENSAERT Man Voorzitter
KAROLIEN KEPPENS Vrouw Bestuurder
VEERLE VAN HOECKE Vrouw Bestuurder

Kernactiviteiten

- Jongeren bewust maken van de kracht en het belang van goede attitudes. - Scholen ondersteunen in attitudevorming onder het motto "Leg de lat hoog voor ALLE leerlingen". Het SODA-attest, gekend bij meer den 650 bedrijven, is een label dat garant staat voor de positieve attitudes van de jongere. Voor jongeren met een migratie-achtergrond is het een boost voor hun zelfvertouwen en een wapen tegen discriminatie. Met dit attest willen we gelijke kansen creëren voor ALLE leerlingen. - Bedrijven en organisaties warm maken voor het SODA project - Het coachen en ondersteunen van meer den 90 TSO/(D)BSO/BuSO scholen verspreid over het Vlaams en Brussels gewest inzake het motiveren van leerlingen - Specifieke projecten ter ondersteuning van kwetsbare leerlingen met als doel: individuele leerlingen wapenen met een professionele ingesteldheid, digitale vaardigheden, kennis van de arbeidsmarkt, zelfontplooiing via sport- of culturele activiteiten, zelfvertrouwen en veerkracht - Een netwerk uitbouwen met verenigingen en organisaties die buitenschoolse activiteiten organiseren (zowel culturele en sportactiviteiten als activiteiten binnen het jeugdwerk). Met gratis events/activiteiten wil SODAplus jongeren met heel diverse achtergronden samenbrengen en motiveren.

Actiegebied

Nationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

België scoort slecht wat betreft sociale ongelijkheid in het onderwijs. Kansarme leerlingen en/of leerlingen met een migratieachtergrond blijken veel meer in het BSO,TSO of BuSO terecht te komen. Kinderen van laaggeschoolde moeders hebben 10 keer zoveel kans om in het vierde jaar BSO te zitten als kinderen van hooggeschoolden. Technische en beroepsscholen hebben dan ook vaak een zeer breed publiek met diverse problemen die een gepaste (leer)houding op velerlei manieren kunnen belemmeren. Simon Mensaert, stichter van het SODA project, was zelf leerkracht op een concentratieschool. Hij zag niet alleen in welke mate de attitudes van een leerling zijn/haar motivatie op de schoolbanken bepaalde maar nog belangrijker zijn/haar slaagkansen op de arbeidsmarkt. Voor jongeren met problematische thuissituaties speelt de school een belangrijke rol bij het verwerven van goede arbeidsattitudes. Helaas beschikken veel scholen niet over de juiste tools om hun leerlingen hierin te motiveren. Het gevolg is dat jongeren die onvoldoende beschikken over professionele attitudes met sterk verminderde slaagkansen op de arbeidsmarkt komen. Dit is niet alleen onrechtvaardig; maar ook een enorm gemiste kans puur vanuit economisch oogpunt. Vanuit deze frustratie was het SODA project geboren. In 2014 werd vzw SODAplus opgericht. Het aantal deelnemende scholen steeg jaar na jaar. Momenteel nemen meer dan 90 TSO/(D)BSO/BuSO scholen deel aan het SODA project verspreid over het Vlaams en Brussels gewest. In schooljaar 2018-2019 werden zo meer dan 21.000 leerlingen gemotiveerd via de SODA principes en behaalden 9.165 leerlingen hun SODA attest!

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy