Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Ann Luyten Coördinator Man
Manu Willemsen Coördinator Vrouw
Sanne Voets Andere Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
EMANUEL LUYTEN Man Voorzitter
ANN WILLEMSEN Vrouw Secretaris

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

12

Kernactiviteiten

Muzische Workshops wil zo veel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen in contact brengen met cultuureducatie en enthousiasmeren om te experimenteren met Kunst en Cultuur. Via workshops en vormingen werken we samen met scholen, steden en gemeenten om activiteiten te organiseren. Al onze workshops worden verzorgd door professionele Artiest-Docenten, elk gespecialiseerd binnen zijn of haar discipline. Door voor onze organisatie te kiezen, erkent u de meerwaarde van kunst en cultuur in onze samenleving.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

De werking Muzische Workshops werd opgestart in 2016 in de schoot van het theatergezelschap FEST. Ann Willemsen en Manu Luyten, de oprichters van het gezelschap zochten naar een manier om hun ervaring met cultuureducatie te delen. De bestaande cultuureducatieve organisaties hebben een duidelijke doelstelling naar spreiding en methodiek maar ontzien wat ons betreft de positie van de Artiest-Docent. Er is ruimte om de waarde en de waardigheid van de kunstenaar of cultuurexpert te valoriseren als deze werkt in het cultuureducatieve veld. Het is die ruimte die we als organisatie willen invullen. Van hieruit werd een dubbele doelstelling uitgewerkt. Aan de ene kant spreiding van cultuureducatie in de breedst mogelijke zin. Aan de andere kant ondersteuning bieden aan Artiest-Docenten en een kader bouwen waarbinnen de eigenheid en sterkte van elke individuele docent behouden blijft. Ondanks het vrijwillige karakter van de werking wordt van bij het begin professionalisering meegenomen als doelstelling. Er wordt gewerkt vanuit het principe dat elk goed idee slechts steek houdt als het ook zakelijk en financieel in balans is. Er worden hoge eisen gesteld op elk niveau. Niet enkel naar de uitvoering maar ook naar marketing, communicatie, financiële opvolging, ed. In het eerste werkjaar werd de focus gelegd op de domeinen Dans, Theater en Bewegingsexpressie. Dit waren de expertise domeinen van Ann en Manu. Na het eerste werkjaar werden deze domeinen uitgebreid binnen alle muzische domeinen. De aanpak blijkt succesvol. In 2017 werden meer dan 150 activiteiten georganiseerd. Onze ervaring spreidt zich intussen uit van individuele workshops tot grote meerdaagse en multi-disciplinaire projecten waarbij meerdere docenten samenwerken naar een gezamenlijk eindproduct. Er is nog werk aan de winkel. In de komende jaren leggen we de focus op volgende uitdagingen: – De organisatie Muzische Workshops laten evolueren van een niet-gesubsidieerde werking naar een erkende en gesubsidieerde organisatie. – Verder afbakenen van een specifiek aanbod en uitbreiding van de methodiek voor het Buitengewoon Onderwijs. – Uitdiepen en verbreden van het vormingsaanbod. De aanpak en methodiek verder afbakenen en formaliseren. Dit gaat samen met nieuwe processen om het pedagogisch kader te spreiden bij onze docenten en meetbaar te maken voor evaluatie en opvolging. – Het uitbreiden van de werking naar nieuwe domeinen zoals A/V, Multi-Media, Ecologie, Creatief Taalgebruik, … – Samenwerkingen aangaan met organisatie om spreiding van cultuureducatie mogelijk te maken in lagen van de samenleving die weinig cultuureducatieve spreiding kennen. Wordt vervolgd !

Erkenningen

Naam Beschrijving
Erkende cultuureducatieve vereniging Door de Vlaamse Regering erkende cultuureducatieve verenigingen op basis van het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Oprichters

  • EMANUEL LUYTEN
  • ANN WILLEMSEN
  • IVO JANSSENS

Bron: Belgisch Staatsblad


Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy