Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Georges De Smul Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
GEORGES DE SMUL Man Voorzitter
JACQUES LEENKNEGT Man Vice-voorzitter
CHRISTINE LERNOUT Vrouw Schatbewaarder
ARLETTE VANHEULE Vrouw Bestuurder
HILDE DE BAETS Vrouw Bestuurder
ISABELLE DE SMUL Vrouw Bestuurder
LIEVE PLATTEAU Vrouw Bestuurder
LOTTE VAN BUYTEN Vrouw Bestuurder
LUC DE CLERCQ Man Bestuurder
NELE SCHROYEN Vrouw Bestuurder
PAUL DELVA Man Bestuurder
REMI DE BACKER Man Bestuurder
RITA VAN LANGENHOVE Vrouw Bestuurder
ROGER DE SMEDT Man Bestuurder
VERONIQUE CLAES Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

BIA volgt een drievoudige strategie bij de uitvoering van zijn missie: -Het academisch programma is gericht op de materiële en educatieve ondersteuning van schoolgaande kinderen en jongvolwassenen in hun schoolloopbaan, zodat ze hun capaciteiten ten volle kunnen ontwikkelen en een realistische kijk hebben op hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Na meer dan 17 jaar werking komt het programma rechtstreeks 400 peetkinderen ten goede. -Het sociaal programma van Born in Africa wil sterke sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen bij de kinderen in het programma, zodat ze jongeren worden met vaardigheden en zelfvertrouwen, die hun toekomst inhanden kunnen nemen. Born in Africa heeft 5 mentoren in dienst die elk met 50 à 100 kinderen werken. De kinderen wonen elke maand in kleine groepen (6-8 kinderen) mentorsessies bij, waar ze aangemoedigd worden om problemen in hun eigen leven en gemeenschap te verkennen en aan te pakken. Men besteedt ook aandacht aan het welzijn van onze kinderen door hen medische hulp aan te bieden waar nodig. -Het life skills programma van Born in Africa heeft als bedoeling de horizon van de Afrikaanse kinderen te verruimen tot voorbij hun dagdagelijkse omgeving, door noodzakelijke vaardigheden over te brengen om te functioneren als ontwikkelde, zelfstandige jongvolwassenen. Een speciaal daarvoor aangestelde educatieve coördinator organiseert kampen, uitstappen en zwemlessen, samen met vrijwilligers.

Actiegebied

Internationaal

Geschiedenis

2003: Isabelle sticht met haar vader Georges De Smul en enkele vrienden eigen NGO naar ZA recht + vzw in België: “Born in Afrika Social Upliftment Program” (NPO) “Born in Africa” (BIA) vzw 2012: BIA Nederland (“Dream in Africa” project)+ BIA Noorwegen 2013: 400 BIA-peetkinderen in basisprogramma; 2014: - Studiebeursfonds voor 20 studenten (tertiair); 220 co-peetouders - 240.000€ jaarbudget, waarvan 80.000€ voor Studiebeursfonds 2018: BIA bestaat 15 jaar: 400 peetkinderen; 800 peetouders 2020: 400 peetkinderen, 850 peetouders, 907 fiscale attesten, 34 studenten Meerdere prestigieuze onderscheidingen: - ANV-Visser Neerlandiaprijs - Paul Harris Fellowship Award (Rotary, Nelson Mandela, Desmond Tutu; F.W. De Klerk) - ING Solidarity Award 2014 Born in Africa is nu een professionele organisatie met heel veel aanzien in de Bitou streek, met grote impact op scholen en ouders

Erkenningen

Naam Beschrijving
FOD Financiën Afleveren van eigen Fiscale attesten
ANBI fiscale aftrek in Nederland

Commissaris van de rekeningen

KONSILANTO

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy