Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2020 26
2019 25
2018 23

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Eva
Vereecke Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ALEXANDRA SMARANDESCU Vrouw Bestuurder
ANNEMIE KONINGS Vrouw Bestuurder
BART HOMBROUCKX Man Bestuurder
BAVO WOUTERS Man Bestuurder
ELS VAN EFFELTERRE Vrouw Bestuurder
LIEVE ACHTEN Vrouw Bestuurder
LOTTE COENEN Vrouw Bestuurder
MATHIEU CHARLES Man Bestuurder
STEFAAN MARIEN Man Bestuurder
STEFAAN VANDELACLUZE Man Bestuurder
TOM WILLOX Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

8

Kernactiviteiten

De Ambrassade realiseert: - Kwaliteitsvolle jeugdinformatie voor 2,3 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel - Straf jeugdwerk voor 1 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel en hun 111 Vlaamse jeugdwerkorganisaties - Sterk jeugdbeleid voor 2,3 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel dankzij nauwe samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad, het jeugdwerk, vele partners en beleidsmakers De Ambrassade, bureau voor jonge zaken, is: - een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid - een ondersteunings- en netwerkorganisatie voor het hele jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel - de coördinator voor jeugdinformatie in Vlaanderen en het jeugdinformatieplatform WAT WAT - de oprichter van de jongerenapp Waddist, die ism Artevelde Hogeschool dagelijks de vinger aan de pols houdt van jongeren tussen 12-30 jaar - de schakelorganisatie tussen het jeugdwerk, andere beleidsdomeinen die impact hebben op kinderen en jongeren (vrije tijd, onderwijs, welzijn, ruimte, onderwijs, …) , en beleidsmakers - de katalysator achter de Vlaamse Jeugdraad, de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen

Actiegebied

  • Europa
  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

De Ambrassade vzw werd in 2012 opgericht als fusie van 3 bovenbouworganisaties die erkend en gesubsidieerd worden in het Decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenebeleid: Vlaamse Jeugdraad vzw, Steunpunt Jeugd vzw en Vlaams Informatiepunt Jeugd vzw. Op 5 december 2012 vindt de eerste AV van vzw De Ambrassade plaats. Na zes maanden verfraaiingswerken, verhuist De Ambrassade op 24 september 2013 naar de Leopoldstraat 25 in hartje Brussel. Op 4 april 2014 organiseert De Ambrassade haar eerste congres om de visies op de kerndoelen te kaderen en te starten met de eerste kerndoel-projecten. In september 2014 start de nieuwe Minister van Jeugd, Sven Gatz, in een periode dat de regering veel wil besparen. Ook de jeugdsector, vooral de bovenbouwstructuren, voelen de gevolgen. De Ambrassade, bijna 2 jaar oud, moet 20% besparen. Met een sterk afgeslankte ploeg hervormt De Ambrassade haar werking tussen oktober en december 2014 grondig: nieuwe teams, nieuwe structuur, nieuwe beheersovereenkomst met 450.000 euro minder middelen. Focus voor de vernieuwing is: dingen in beweging zetten, oog voor het geheel creëren en impactgericht werken. Een vernieuwde kleinere Ambrassade realiseert ondanks de fusie en de besparingen heel wat projecten, trajecten, vormingen in functie van haar drie decretale functies en vier kerndoelen. Op 8 juni 2016 organiseert De Ambrassade het Toekomstcongres rond armoede, werk, ruimte en leren en brengt ze het eerste Ambras uit, het Magazine over Jonge Zaken. In de periode 2017-2020 springen enkele grote projecten en momenten in het oog: inspiratiedagen projecten kerndoelen (Wereldspelers (jeugdwerk en jonge vluchtelingen), Oog voor Armoede, Ruimte delen is ruimte creëren, Belevingsonderzoek jongeren & werk, Maak Tijd Vrij (jeugdwerk en jongeren met een jeugdhulpervaring)), lancering WAT WAT, Sinterklaasverklaring Vlaamse Jeugdraad, Verkiezingscampagne WAT WAT, Lobbytraject #jeugdwerkwerkt met de realisatie van 2 miljoen extra voor het jeugdwerk, het creëren van de Agenda voor de Toekomst van het jeugdwerk en als kers op de taart het Congres #jeugdwerkwerkt op 12 juni 2018 in de AB met 600 enthousiaste jeugdwerkers en beleidsmakers. In deze beleidsnota 2021-2025 gaan we verder op dat élan: met een groot netwerk binnen en buiten de jeugdwerksector samen impact realiseren, investeren in onderzoek en inhoudelijke diepgang, sterke online en offline publicaties, grote congressen en inspiratiedagen, ons huis verbouwend tot een bruisend huis van en voor kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen en Brussel. De Ambrassade wordt op 5 december 2020 8 jaar: een jonge organisatie, met een bewogen historiek, boordevol dynamiek, veerkracht, experiment en een focus op de kracht van geïntegreerd jeugdbeleid om zo de positie van kinderen, jongeren en hun organisaties in de samenleving te versterken.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Instellingen bijzondere opdracht binnen Decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid De Ambrassade heeft drie decretale opdrachten: informeren van kinderen en jongeren, ondersteunen van de Vlaamse Jeugdraad en praktijkontwikkeling en ondersteuning van het jeugdwerk.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 1

Arenbergstraat 1D 1000 - BRUSSEL

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Extra documenten


Cookie policy