Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Tile Vos Coördinator Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Benjamin Verdonck Man Voorzitter
Lina Ejdaa Vrouw Bestuurder
Robin Hectors Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

multidisciplinaire kunstenwerkplaats, expowerking, clubwerking, concerten, workshops, jeugdwerk, Boskeukens, Bosbaroptredens, DJ's, pizza in de tuin, ondersteuning kunstenaars, talentontwikkeling jongeren, ...

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

In 2014 verhuisde een legendarische broed, voed-, dans-, sjans- en speelplaats genaamd Scheld’apen van de postindustriële zuidelijke stadsrand naar het volop gentrificerende en centraal gelegen Eilandje. Een voormalig stadsmagazijn werd in een sneltempo verbouwd tot een jeugdcultuurcentrum met een concertzaal, bar, keuken, exporuimte, theaterstudio en tal van kleinere ateliers. Het Bos krijgt vorm. Het Bos is een ruimte midden in de stad Antwerpen, waar de wereld vanuit een artistieke bril bekeken wordt. Het Bos vertrekt vanuit kunst omdat ze niet anders kan en omdat kunst de enige plek lijkt waar je over alles kan nadenken, dwars door specialismen en maatschappelijke sectoren heen. Het Bos is een ruimte voor ontmoetingen tussen mensen die op verbeeldingsvolle wijze over de maatschappij nadenken. Het Bos is een autonome plek middenin de stad die bewust verbindingen zoekt met de stad, haar inwoners en bezoekers. Het Bos is een soms bevreemdende plek die tegelijkertijd geruststelt, verwarmt en voedt. Het is geen eenduidig huis met één methodiek en sfeer. Het herbergt verschillende kamers en culturen. Het Bos gelooft dat artistiek werk niet gecreëerd en geapprecieerd wordt vanuit één enkele biotoop. Het Bos is niet één plek. Het is een netwerk van wisselende plekken, mensen, stromingen en dynamieken in de wereld. Het Bos is lokaal verankerd in de stad, maar heeft internationale uitstraling door haar artistieke netwerk en uitgesproken karakter. Het Bos biedt onderdak aan verschillende activiteiten, diensten, subgroepen en functies. Het Bos huisvest een concertzaal, cafépraat, deugnieterij en bloedserieuze creatie. Het brengt boomhutkunst en moestuinkoken, inhoudelijke en artistieke kruisbestuivingen, maar ook gedeelde ruimtes, kunstknutselboeken en onderbelichte denkpistes. Het Bos is niet bang voor verschil of dingen die afwijken. Het Bos ziet daar net schoonheid en verhaal in. Samenwerking is voor Het Bos een evidentie, een principe en een noodzaak. Het Bos deelt graag en leert graag bij van een andere expertise. Het Bos wil een plansmeedplek zijn waar mini-revoluties het licht zien. Het Bos is een experiment op zichzelf. Duurzaam denken en handelen is voor Het Bos al bijna 20 jaar een natuurlijke staat. Het Bos, ruimte voor kunstenaars. Vanuit artistiek kijken en denken is het bieden van ruimte voor kunstenaars een even essentieel als logisch ding. Het Bos biedt plaats aan artiesten, bricoleurs, denkers en doeners van verschillend allooi. Alle stijlen zijn welkom maar Het Bos heeft een voorliefde voor hybride en trans disciplinaire projecten met een hoek af, stinkende schoonheid, uitvinders, obsessies, passie en radicaliteit in alle richtingen. Het Bos denkt niet in disciplines. Het Bos vertrekt van het verhaal en het idee van de artiest. Het Bos is er voor jonge kunstenaars, mensen aan het begin van een artistiek parcours. Het Bos kiest voor vernieuwing, durf en experiment. Het Bos is een moederhuis voor artiesten met al enige naam; artiesten met een boeiend parcours, een andersoortig nevenproject, of nood aan herbronning. Het Bos kijkt open, maar altijd kritisch. Het Bos is een plek waar los van het klassieke denken en los van prestatiedruk gewerkt kan worden. Dit zowel in stilte en rust als open en bloot. Het Bos vindt confrontatie met het publiek belangrijk. De waarde van een werk wordt mede bepaald door wat het teweeg brengt bij een publiek. (Dat denkt Het Bos) Kunst van Het Bos is niet vrijblijvend. (Dat hoopt Het Bos)

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Overleg Kunstenorganisaties werkgeversfederatie professionele kunstenorganisaties
Formaat netwerk jeugdcentra

Erkenningen

Naam Beschrijving
Vlaams Kunstencentrum erkenning als Vlaams multidisciplinair kunstencentrum met een meerjarige ondersteuning vanuit het Vlaamse Kunstendecreet
stedelijk en bovenlokaal jeugdcentrum Door stad en Vlaanderen erkend voor haar experimentele en kunstgerichte benadering van jeugdwerk waar jongeren kansen krijgen en zelf kansen kunnen nemen.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy