Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 16
2018 16
2017 15

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
KRISTA VANDENBORRE Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
DIEDERIK VANDENBORRE Vrouw Voorzitter
KRISTA FRANCK Vrouw Vice-voorzitter
SABINE CUSTERS Vrouw Secretaris
CHRISTIANE BLOCKMANS Man Bestuurder
RIK BLEYAERT Vrouw Bestuurder
SABINE VEREECKEN Man Bestuurder
SERGE BEEL Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

Artsen Zonder Vakantie heeft partnerschappen met 36 ziekenhuizen in vijf Afrikaanse landen, die we bijstaan op lange termijn, zodat zij hun patiënten kwaliteitsvolle gezondheidszorg kunnen bieden. Artsen Zonder Vakantie ondersteunt haar ziekenhuizen op drie niveaus. 1. De (para)medische kennis en vaardigheden van het gezondheidspersoneel 2. De (bio)medische uitrusting van het ziekenhuis, het onderhoud en de reparatie ervan 3. De interne bedrijfsvoering en organisatie van het ziekenhuis 1/ DE VERWORVEN KENNIS VAN HET VERZORGEND PERSONEEL VERSTERKEN Om bij patiënten de juiste diagnose te stellen, hen de gepaste behandeling toe te dienen of hen te opereren, is het van essentieel belang dat het verzorgend personeel over voldoende medische kennis en vaardigheden beschikt. Daarom werkt Artsen Zonder Vakantie nauw samen met de artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen van de partnerziekenhuizen, om hun verworven kennis te versterken en hen op te leiden over nieuwe behandelingstechnieken en -methoden. Zo kan het gezondheidspersoneel kwaliteitsvolle gezondheidszorg bieden aan de patiënten en vervolgens die kennis aan hun eigen collega’s doorgeven 2/ ONZE PARTNERZIEKENHUIZEN BETER UITRUSTEN Van steriele kompressen over anesthesie- en laboratoriumtoestellen tot echografieapparatuur … een goede medische uitrusting is onontbeerlijk om patiënten in het ziekenhuis te verzorgen. Artsen Zonder Vakantie rust haar partnerziekenhuizen uit met geschikt materiaal, op basis van hun reële behoeften. We leiden ook technici op voor het onderhoud en de reparatie van de biomedische uitrustingen. 3/ DE INTERNE ORGANISATIE VAN HET ZIEKENHUIS VERBETEREN Om de patiënten goed te kunnen behandelen, moet de interne organisatie ook goed zijn. Daarom werkt Artsen Zonder Vakantie samen met de partnerziekenhuizen aan aspecten als de organisatie van de diensten, de archivering van de medische patiëntendossiers, het voorraadbeheer van de apotheek, de invoering van protocollen en procedures, maar ook de ziekenhuishygiëne.

Actiegebied

Internationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Artsen Zonder Vakantie start in 1981, wanneer de Belgische artsen Frans De Weer en Johan Mattelaer naar Kameroen trekken voor een eerste zending als medische ondersteuningsploeg. Beide artsen waren daar tijdens hun vakantie een jaar eerder sterk onder de indruk van de grote nood aan medische zorg. Bij hun eerste zending verwelkomde de lokale bevolking hen dan ook geestdriftig met “Bienvenus les Médecins Sans Vacances”. De naam was geboren … Frans en Johan gingen elk jaar terug en wisten gaandeweg gelijkgezinden te overtuigen om hun team te versterken. Die eerste organisatie draaide volledig op vrijwilligers en werd gestuurd vanuit het algemeen ziekenhuis Imelda Bonheiden. In 1991 volgde dan de officiële oprichting van de vzw ‘Artsen Zonder Vakantie’. De teams werden almaar groter en het aantal zendingen uitgebreid. Zes jaar later wordt de organisatie erkend als NGO en start een eerste vaste medewerker-coördinator. 1999 is een volgende mijlpaal: Artsen Zonder Vakantie krijgt de erkenning voor ‘Programma-NGO’. Een explosieve groei volgde, met 32 zendingen in 1999 over 130 in 2006 naar 166 in 2012. Gezien de nood aan medische kennis en op vraag van de lokale partners, verschuift de focus geleidelijk van humanitaire medische hulp naar ondersteuning en opleiding van het lokale personeel. De hele organisatie wordt meer en meer professioneel en verhuist in 2005 naar een groter kantoorgebouw te Mechelen. Van zes vaste en 30 vrijwilligers groeide het kantoor uit tot 15 vaste en 45 vrijwillige kantoormedewerkers vandaag.Vanaf 2010 wordt specifiek aandacht besteed aan de capaciteitsversterkende component van de werking. Het nieuwe strategische Meerjarenprogramma's bouwen voort op de fundamenten van het verleden, maar zorgen vanaf 2014 voor een belangrijke koerswijziging die het gezicht van de organisatie voorgoed verandert. Stelselmatig wordt een nog meer duurzame partnerbenadering van capaciteitsversterking uitgetekend en geïmplementeerd. Sinds de coronapandemie in 2020, die de ondersteunende activiteiten binnen onze partnerziekenhuizen grondig heeft verstoord, realiseren wij ons opnieuw hoe belangrijk het is beroep te kunnen doen op betrouwbare medewerkers in onze projectlanden. In 2019 sloten Burundese en Congolese medewerkers zich aan bij het team in ons regionaal bureau in Bujumbura. We breiden ook ons netwerk van Afrikaanse specialisten uit. Wij doen steeds meer beroep op hun expertise bij talrijke ondersteunende activiteiten. In de toekomst zullen we lokale deskundigheid blijven valoriseren en steeds meer inzetten.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
11 11 11

Erkenningen

Naam Beschrijving
ngo Erkenning als ngo door de Belgische overheid (DGD)

Commissaris van de rekeningen

STEVEN VYVEY

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


U vindt meer info over deze organisatie op NGO-Openboek : deze site bevat de gegevens van 106 erkende Belgische NGO's voor ontwikkelingssamenwerking die lid zijn van NGO-Federatie en/of ACODEV. 

 

logo-button_square_100x38.jpg

Cookie policy