Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2020 334
2019 305
2018 277

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Danny Vercauteren Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
KURT VAN DER HERTEN Man Voorzitter
MANU DE JAEGERE Man Secretaris
GEERT KREKEL Man Bestuurder
KASPER DEFORCHE Man Bestuurder
KATJA MARIE L CRAEGHS Vrouw Bestuurder
KATRIEN HUYGENS Vrouw Bestuurder
MARTINE VANDEZANDE Vrouw Bestuurder
VERA SMETS Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

10

Kernactiviteiten

Als maatwerkbedrijf medewerkers begeleiden in hun job zodat de ze nodige vaardigheden en attitudes verwerven. Inzamelen van herbruikbare goederen. Sorteren en herstellen van deze goederen. Verkopen van deze goederen in De Kringwinkels en De Kilomeet. Inboedelservice ten dienste van families of bedrijven die een pand moeten ontruimen. Regionaal overslagstation voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten in functie van hergebruik en milieuvriendelijke recyclage. Verhuren van goederen voor feesten en evenementen.

Actiegebied

Lokaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

In 1991 ontstaan als tewerkstellingsproject in de schoot van Vitamine W is de werking gestaag gegroeid. In 1998 kreeg het project het statuut van sociale werkplaats. Vanaf dan is de groei in een stroomversnelling gekomen zowel in locaties, personeel, goederenverwerking als omzet. In 2001 is, in akkoord met Vitamine W, De Kringwinkel Antwerpen verzelfstandigd in een eigen VZW met een eigen bestuur, visie en strategie.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Herwin Herwin is de koepel die het vroegere Komosie en SST verenigd. Komosie is de koepel van milieuondernemingen in de sociale economie. Alle door OVAM erkende Kringwinkels zijn lid. Het doel is een gemeenschappelijke strategie te ontwikkelen op vlak van commerciele planning, herstellingen aan toestellen, beleidswerk, kwaliteit en benchmarking. Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling is de koepel van sociale werkplaatsen. SST is tevens onze werkgeversfederatie binnen PC 327. Daarnaast is het de koepel waarbinnen de sociale werkplaats als methodiek verder uitgebouwd wordt.

Commissaris van de rekeningen

BART ROOSE

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

327 Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 13

 • Otto Veniusstraat 11 2000 - ANTWERPEN
 • Sint-Jorispoort 29 2000 - ANTWERPEN
 • Abdijstraat 104 2020 - ANTWERPEN

MEER

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Vestigingen

Aantal vestigingen: 13

 • Otto Veniusstraat 11 2000 - ANTWERPEN
 • Sint-Jorispoort 29 2000 - ANTWERPEN
 • Abdijstraat 104 2020 - ANTWERPEN
 • D'Herbouvillekaai 19 2020 - ANTWERPEN
 • Bisschoppenhoflaan 255b 2100 - DEURNE (ANTWERPEN)
 • Vosstraat 305 2100 - DEURNE (ANTWERPEN)
 • Kroonstraat 166 2140 - BORGERHOUT (ANTWERPEN)
 • Bredabaan 397-399 2170 - MERKSEM (ANTWERPEN)
 • 2900 - SCHOTEN
 • Krugerstraat 208-270
 • Venstraat 151a 2660 - HOBOKEN (ANTWERPEN)
 • Bredabaan 651 2930 - BRASSCHAAT
 • Kapelsestraat 237 2950 - KAPELLEN (ANTWERPEN)

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Cookie policy