Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2018 9
2017 9
2016 10

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Klaus Vanhoutte Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
JAN FRANS BROERS Man Voorzitter
PATRICIA RITA SORENSEN Vrouw Vice-voorzitter
ROGER HUBERT BERTHA MEEUWESEN Man Secretaris
CHANTAL PENNE Vrouw Bestuurder
EGLANTINA BODURRI Vrouw Bestuurder
STAF MERTENS Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

12

Kernactiviteiten

juridische ondersteuning,administratieve ondersteuning,residentiële opvang,psychosociale begeleiding,ambulante begeleiding,informatie en vorming

Actiegebied

  • Europa
  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Payoke werd opgebouwd vanuit de passie en overtuiging van enkele vrouwen die toevallig in dezelfde beurt woonden en voor iedereen in die buurt en daarbuiten een betere leefsituatie wilden creëren. In 1987 werden deze vrouwen zich voor het eerst bewust van de verschrikkelijke omstandigheden waarin sekswerkers in de prostitutiebuurten van Antwerpen werkten. Al snel beslisten zij actie te ondernemen. Payoke was het resultaat. Eerlijkheid gebied te zeggen dat we initieel niet goed wisten wat we deden. We hadden geen kennis of ervaring met het opstarten van een organisatie, geen achtergrond in financiën, geen idee van wat misdaad en vooral georganiseerde misdaad net inhield en we hadden vooral geen enkel idee van de traumatische ervaringen waarmee onze cliënten af te rekenen kregen en waarmee ze bij ons kwamen aankloppen. Toch zagen we niet af van ons doel. Vanbinnen wisten en voelde we dat er iets moest gebeuren en wij, als mensen, konden onze rug niet draaien naar een ander in nood. Ons eerste doel als organisatie was het aanbieden van op gezondheid gerichte ondersteuning aan sekswerkers. Dit was niet eenvoudig aangezien dit onder prostituees een zeer gevoelig thema was en dat zij die werkten in de prostitutie vaak te kampen hadden met grote sociale stigmatisatie. Payoke werkte hard om het grote publiek te sensibiliseren voor de realiteit van de seksindustrie. Bij tijden bezorgden we mensen een onaangenaam gevoel, maar wij gingen volhardend verder met het aanbieden van de ondersteuning en diensten waar op dat moment zulke grote nood aan was. We zagen mensen in onze buurt die werkten onder onveilige, vernederende en onmenselijke omstandigheden. We zagen dat een groot deel van het sekswerk werd gedaan zonder dat men er nadien een cent van zag. We zagen dat die mensen zich in zeer kwetsbare omstandigheden bevonden, zeker zij die niet van Belgische afkomst waren en daarom vaker uitgekozen werden als slachtoffer. We zagen mensen werken onder dwang, uit angst, totaal machteloos. We waren op een nog donkerdere en hardere realiteit gestoten, die van de internationale mensenhandel. Zo verschoven we onze doelstellingen en activiteiten. Van begin de jaren 1990 richtte Payoke zijn activiteiten op het beschermen en verdedigen van mensenrechten, meer specifiek de rechten van de slachtoffers van mensenhandel. Payoke was de eerste organisatie in België en een van de eerste in Europa die zich bezig hield met dit thema. Alle belanghebbende partijen overtuigen van het belang van onze missie was niet eenvoudig. Tot overmaat van ramp kwamen de medewerkers van Payoke oog in oog te staan met geharde criminelen die niet tevreden waren over onze inmenging in hun affaires. Na veel bewustmaking begonnen de dingen te veranderen in België. In 1992 publiceerde de gekende onderzoeksjournalist Chris De Stoop een boek dat de realiteit van mensenhandel aan de kaak stelde. In hetzelfde jaar had Payoke de eer om zijne Majesteit Koning Bouwdewijn, zijn kabinetchef Mr. Van Ypersele en staatsecretaris Paula D’Hondt te mogen ontvangen. Dit breed in de media vermelde gebeuren zorgde voor een toename van de steun voor Payoke in het parlement en, in de daaropvolgende jaren, voor een toename van de politieke belangstelling voor het thema. Dit leidde op termein oa tot de ontwikkeling van een juridisch kader. Payoke was in veel opzichten een pionier in het gevecht tegen internationale mensenhandel. Voordat Payoke op verschillende bestuurlijke niveaus zijn stem liet horen, was de wil om te vechten tegen mensenhandel bijna onbestaande. De reis was lang en vermoeiend. Meer dan 20 jaren werkten we non stop aan hulpverlening voor onze cliënten en tegelijkertijd aan het ontwikkelen van beleidsmaatregelen om slachtoffers van mensenhandel te ondersteunen, zowel op nationaal als op internationaal en Europees niveau. Op deze manier werkte en werkt Payoke nog steeds aan de beste manieren om slachtoffers van mensenhandel te identificeren en tegelijkertijd daders te vervolgen.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
EU civil society platform against human trafficking The platform currently brings together over 100 participants from across the EU and beyond. It regularly meets twice per year, including in joint session with the informal network of National Rapporteurs or Equivalent Mechanisms on trafficking in human beings, and meetings are organised by the Office of the EU Anti-trafficking Coordinator.
Alliance 8.7 ALLIANCE 8.7 IS AN INCLUSIVE GLOBAL PARTNERSHIP, led by ILO, COMMITTED TO ACHIEVING TARGET 8.7 OF THE 2030 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, and namely: "Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms."
Sirius network SIRIUS is the international leading Policy Network on Migrant Education: the EU’s privileged adviser on these topics since 2012 and an independent network (International not for profit association) since 2017 including all major education stakeholders.
Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains La Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains est l’instance de coordination nationale de la politique en cette matière. Elle est présidée par le ministre de la Justice.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Extra documenten


Cookie policy