Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 48
2018 50
2017 46

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Hilde Omblets Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ERWIN VANWOENSEL Man
EDOUARD GIJBELS Man Voorzitter
THEUNIS Vrouw Bestuurder
ERIK POLFLIET Vrouw Bestuurder
LEEN NEIRINCK Vrouw Bestuurder
LIEVE OOGHE Man Bestuurder
MARLEEN Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

Begeleiders bieden ondersteuning aan personen met een (vermoeden van) handicap: psychosociale ondersteuning, organisatie van adminstratie en huishouden, aanleren van praktische vaardigheden, netwerk uitbouwen, samenwerking met andere diensten opvolgen, enz. Verschillende thema's kunnen aan bod komen: mobiliteit, tewerkstelling, wonen, dagbesteding en vrije tijd, opvoeding van de kinderen, opvolging van de gezondheid,... Deze begeleiding kan aan huis plaatsvinden en/of in de kantoren van Begeleid Wonen Leuven

Actiegebied

Regionaal

Geschiedenis

Meer dan 30 jaar ervaring in handicapspecifieke ondersteuning

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
SPOND vzw

Erkenningen

Naam Beschrijving
Erkend en gesubsidieerd door het VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 3

  • 3080 - TERVUREN
  • Brusselsesteenweg 36
  • Mariëndaalstraat 37 3290 - DIEST

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Cookie policy