Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 46
2018 47
2017 49

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Wouter Sonneville Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Dirk Dhondt Man Voorzitter
Anja Vleghe Vrouw Bestuurder
Ann De Causmaecker Vrouw Bestuurder
Gabriël Van Landschoot Man Bestuurder
Kathleen Mous Vrouw Bestuurder
Liesbeth Geys Vrouw Bestuurder
Lutgarde Van de Vijver Vrouw Bestuurder
Marc Van Ooteghem Man Bestuurder
Sofie Lerut Vrouw Bestuurder
Stefaan Berteloot Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

8

Kernactiviteiten

Bij Exalta willen we je als zorgvrager een optimaal leven laten leiden, en dit zo autonoom mogelijk. Je kan een beroep doen op omkadering door familie, vrienden en professionele zorgverstrekkers wanneer je dat nodig hebt. Bij Exalta is wonen meer dan wonen in een huis dat ‘zorg op maat’ aanbiedt. Jij zit als zorgvrager achter het stuur: je blijft zoveel mogelijk en zoveel als je wenst de regie behouden van je leven. Dit zal afhankelijk zijn van je gezondheid, maar los van je beperking of het verouderingsproces dat je doormaakt: “Jij telt in alles wat we doen”. Met Exalta willen we de zorgkwaliteit naar het hoogste niveau tillen. We geven mensen het gevoel dat ze leven, door de manier waarop we ze begeleiden in de mogelijkheden die we hen elke dag bieden en de keuzes die ze elke dag maken. Een positief gevoel, want het versterkt het vertrouwen in henzelf en het maakt familieleden en vrienden gelukkig om hen zo te zien: goed in hun vel.

Actiegebied

Regionaal

Geschiedenis

Woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw is van oorsprong een initiatief van de congregatie Zusters van Liefde Jezus en Maria. Pieter Jozef Triest legde de kiem hiervan in 1803 in Lovendegem nabij Gent. Sindsdien ontplooiden de zusters een uitgebreid net van activiteiten, over de grenzen van landen en continenten heen. In het jaar 1936 kochten de Zusters van Liefde een terrein op het einde van de Molenaarsstraat grenzend aan het eigen domein, waar zich een katoenfabriek bevond (NV La Florida). Op dit domein werd een nieuw bejaardentehuis gebouwd en ingehuldigd in 1937. 'Sint-Jozef' was geboren. In 1990 werd het rusthuis overgedragen van de vzw Zusters van Liefde naar de vzw Sint-Jozef. Praktisch betekende dit dat het R.V.T. autonoom werd en los kwam te staan van het Sint-Vincentius ziekenhuis, waar het altijd mee verbonden was geweest. In 1984 werd er besloten om een nieuw rustoord te bouwen. Dit werd ingehuldigd op 14 januari 1995. Precies 200 jaar na haar oprichting nam het bestuur van de Congregatie Zusters van Liefde de beslissing in deze regio een stap terug te zetten en het bestuur over te dragen aan een nieuwe, jonge generatie van professionele leken. Als gevolg hiervan werd op 30 mei 2002 de netwerkorganisatie Tabor vzw opgericht. In 2004 en 2006 werden Woonzorgcentrum Morgenster vzw te Sijsele en Woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw te Zaffelare onder de hoede genomen van de algemeen directeur. Dit resulteerde in de groep 'Wonen met zorg' die op vandaag een overkoepelend directiecomité, staf en administratieve dienst kent. Sinds 1 januari 2020 vormen wij één groep onder de naam EXALTA vzw. Daartoe behoren de 3 woonzorgcentra Sint-Jozef vzw, Sint-Vincentius vzw, Morgenster vzw, expertisecentrum dementie Paradox én Focus Plus vzw, een organisatie die mensen met een fysieke beperking ondersteunt bij het zelfstandig wonen.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
Vlaams Welzijnsverbond
Zorgnet-Icuro
Taborgroep

Erkenningen

Naam Beschrijving
VAPH vergunde zorgaanbieder Voor de 3 wooncentra
Erkenning rusthuis, RVT, CVK, CDV, 5 woongelegenheden Jongdementie, GAW Voor de 3 woonzorgcentra

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Cookie policy