Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2021 13
2020 12
2019 12

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Marilyn Mouzelard Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
KEVIN PHILIPS Man Voorzitter
THOMAS PAQUOT Man Vice-voorzitter
FATIMA ZAITOUNI Vrouw Schatbewaarder
SON TRAN Man Secretaris
CECILE FLEUSSU Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

7

Actiegebied

Regionaal

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

319.02 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Bron: RSZ


Cookie policy