Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2020 8
2019 9
2018 10

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Mélodie Arts Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
JAN OMAR KRISTIAAN DE PAEPE Man Voorzitter
HANNAH CARLOTA OSAER Vrouw Bestuurder
HELEEN CALLENS Vrouw Bestuurder
JAMAL ZAHRI Man Bestuurder
JAN TRUYENS Man Bestuurder
KATRIEN VAN HOOYDONCK Vrouw Bestuurder
PHILIPPE GEORGES I SCHIETSE Man Bestuurder
TREES VAN EYCKEREN Vrouw Bestuurder
WERNER GILLIS Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

4

Kernactiviteiten

Youth empowerment: Door de persoonlijke ontwikkeling en technische vaardigheden van jongeren te versterken, krijgen ze de kans om verschillende barrières te overstijgen en hun leven in eigen handen te nemen. We willen hen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben om actieve wereldburgers te worden. Mutual capacity development: Faciliteren en verbinden. We ondersteunen onze partners in hun aanpak en versterken hun capaciteiten om hun rol beter te kunnen uitvoeren. Dit zowel op operationeel als op inhoudelijk niveau (methodiek, doelgroep). Deze ondersteuning is onderdeel van een wisselwerking. Als lerende organisatie is het voor ons van belang om samen met onze partners onze processen te verbeteren en elkaar de kans te geven om onderling uit te wisselen, over de landsgrenzen heen.

Actiegebied

  • Internationaal
  • Lokaal
  • Nationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

1977: Het Vlaams Internationaal Centrum (VIC) ontstaat uit een Vlaams initiatief voor ontwikkelingssamenwerking van de Volksunie. VIC zet zich in eerste instantie in voor de rechten en emancipatie van minderheidsgroepen, maar richt de aandacht al gauw op kinderen en jongeren. 1997: De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) erkent VIC als Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking. 2007: DGD erkent VIC als programma ngo. De organisatie richt zich steeds meer op de rechten van kinderen en jongeren in het Zuiden. 2011: De organisatie benoemt zichzelf voortaan als VIC Kinderrechten ngo in alle communicatie. Daarnaast voegt ze een Noordwerking aan haar programma toe. Ze bouwt expertise op rond ontwikkelingseducatie op scholen en beleidsbeïnvloeding in België. 2013: VIC breidt zijn activiteiten in België uit en richt zich ook tot Wallonië. De naam “Vlaams Internationaal Centrum“ sluit niet meer aan bij de praktijk. Een nieuwe naam dringt zich op. De organisatie gaat voortaan door het leven als KIYO (afkorting van Kids & Youth). 2017: KIYO zet zich af van een op noden gebaseerde aanpak en ontwikkelt haar kinderrechtenbenadering. 2019: Gebaseerd op een interne evaluatie wordt beslist om het strategisch kader te herzien en nieuwe strategische prioriteiten en werkwijzen aan te nemen.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Acodev federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking
ngofederatie
11.11.11

Erkenningen

Naam Beschrijving
Belgische geaccrediteerde NGO KIYO is erkend als vzw en NGO en wordt als NGO gesubsidieerd door DGD.
Certificering voor M&E systemen Dienst Bijzondere evaluatie van DGD
Keeping Children Safe Internationale standaarden omtrent kinderbescherming

Commissaris van de rekeningen

KOEN RAF JOZEF VAN EUPEN

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 1

Jozef II straat 20 1000 - BRUSSEL

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Cookie policy