Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2019 24
2018 21
2017 20

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Franky D'Oosterlinck Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
Benny Van Der Linden Man Voorzitter
Fanny Favyts Vrouw Vice-voorzitter
Jan Van Moer Man Vice-voorzitter
Marc Verelst Man Schatbewaarder
Leo Verschueren Man Secretaris
Jean-Pierre Van Baelen Man Afgevaardigd bestuurder
Anne-Mare Denise Blancke Vrouw Bestuurder
Rene Laforce Man Bestuurder

Kernactiviteiten

behandeling en zorg bieden aan kinderen met een psychische handicap en hun gezin ( agressie, gedragsstoornissen, ADHD, hechtingskwetsuren, trauma's,...)

Actiegebied

Regionaal

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Cookie policy