Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Christine Everaere Directeur Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
MARIE-CHRISTINE EVERAERE Vrouw Voorzitter
ROSETTE VANDENBUSSCHE Vrouw Vice-voorzitter
MARIA NOLF Vrouw Secretaris
IRACI SILVA DE MORAIS Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

2

Kernactiviteiten

De apostolaatwerken van de Zwartzusters van Brugge vzw zijn verpleging, bejaardenzorg, jeugdwerk, begeleiding van studenten, begeleid wonen, pastorale activiteiten, missionering. De missionering werd voor de zusters een nieuw maar wezenlijk onderdeel van hun doelstellingen. De sociale opdracht van de Congregatie kreeg een internationale dimensie: zorg voor de wereld en vooral voor de armsten. Sedertdien leeft een deel van de Congregatie in Salvador de Bahia Brazilië en nu ook in Amazone Brazilië. In dit laatste is er nog veel armoede, geweld, drugs, prostitutie, analfabetisme, tuberculose, malaria. De uitdagingen zijn dus bijzonder groot. Tevens zoeken naar duurzame oplossingen voor de problematiek van ongelijkheid, recht op gezondheid en onderwijs, zorg voor het milieu. We zullen proberen de milleniumdoelstellingen te verwezenlijken. Er is ook nog de grote uitdaging van de economische duurzaamheid.

Actiegebied

  • Internationaal
  • Nationaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Het jaar 1361 wordt in de traditie van de Zwartzusters als ‘stichtingsdatum’ aangenomen. Na de pestepidemie van 1360 vestigden zich zusters in de O.-L.-Vrouwparochie te Brugge. 100 jaar later werd de gemeenschap door Rome erkend. Op 18 oktober 1461 legden 25 zusters kloostergeloften af. Ze ontvingen de Orderegel van de H. Augustinus. De zusters werden in de volksmond aangesproken als de ‘Aermenzusters van de Castaegneboome’. Dit heeft te maken met het feit dat vlak voor de poort van het klooster zo’n merkwaardige boom stond. De Kastanjeboom is tot op heden een onderdeel van het kloosterembleem, samen met de pelikaan die, nestelend in de kruin, zijn jongen voedt. Hij is zinnebeeld van de alles-offerende liefde van Christus. Het devies: ‘Bonos Fructus Facere’ is een latere toevoeging. Het wordt aan wijlen priester M. English toegeschreven (+/-1933). Door verzorging van zieken aan huis kwamen de zusters eeuw na eeuw tegemoet aan de meest schrijnende noden van de tijd: vooral de dienst aan zieken, o.a. mensen die te lijden hebben aan pest of andere epidemische ziekten, zelfs door het begraven van doden. Ook andere vormen van religieuze toewijding worden vermeld: een school tot 1715, hulp aan de armen, bijstand in de gevangenis, enz. Het hervormde klooster kreeg de bijnaam ‘Bethel’. Institutioneel waren de zusters ‘Cellezusters’ en als zodanig genoten ze bescherming en voorrechten vanwege de opeenvolgende pausen. Tot op heden zijn ze in het bezit van een originele beschermbul van Paus Julius (1506). Omstreeks 1500 duikt in de bronnen de naam Zwartzusters op. De zusters ondervonden weinig hinder tijdens de fameuze Geuzentijd. Ze bleven zonder noemenswaardige narigheden ongestoord verder wonen in hun klooster tot aan de vervolging en de onteigening tijdens de Franse Revolutie in 1798. Ze werden uitgedreven en kregen asiel in het huis van Jonkheer Carolus de Schietere, Heer van Caprijcke, in de Langestraat. Na een periode van 9 jaar kon de gemeenschap zich herstellen. Zij vestigden zich in 1807 op de Woensdagmarkt. Dit huis bleef het hoofdklooster tot aan de verhuis naar het nieuwe huis ‘Ter Castaegneboom’ op 15 oktober 1988, op het Oosterlingenplein 5. Van 1927 af moest de thuiszorg geleidelijk aan wijken voor de ziekenverpleging in de instellingen. Zo werd er een ziekenhuis gebouwd in Oostende (H. Hartziekenhuis), het St-Augustinusziekenhuis in Veurne en ziekenhuis Sint-Franciscus Xaverius in Brugge Op 25 februari 1954 gingen de Zwartzusters van Diksmuide een fusie aan met de Zwartzusters van Brugge. Op 10 augustus van hetzelfde jaar werd deze fusie nog verruimd met de Zwartzusters van Veurne. Op 14 juli 1966 vertrokken de eerste zusters naar Brazilië en zij vestigden zich in de armenwijken van de grootstad Salvador de Bahia. Daar wijdden zij zich aan pastoraal- en ontwikkelingswerk op de parochie São Gonçalo do Retiro. Er kwam een nieuwe stichting in de interior van het bisdom Salvador in het stadje Cruz das Almas in 1989, alsook in Coqueiros, Maragojipe en Ruy Barbosa. Later hebben de zusters deze plaatsen weer verlaten en zijn ze nu, naast de 3 gemeenschappen in Salvador ook werkzaam in Itacoatiara in Amazone en nu sinds 2019 in Candeias Brazilië.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
vzw Kontinenten Ondersteunt kleinzalige en duurzame projecten in Afrika, Amerika, Azië en de Balkan. Elk project moet de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking verbeteren, met oog voor de meest kwetsbaren. De vzw is door de Overheid erkent als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy