Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Potpourri-Onthaalhuis-Bakfietsronde

Beschrijving

Onthaalhuis: administratie en onthaal, punten toekennen voor in de sociale winkel. Potpourri: sociale winkel waar mensen met hun punten zelf producten kiezen. Bakfietsronde: jongeren halen voedseloverschotten op en brengen die naar gezinnen en organisaties.

Doel

Gezinnen in nood materiaal en administratief ondersteunen

Cookie policy