Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Wekelijkse soepbedeling aan huis in tijden van corona

Beschrijving

1. 2x/week verse soep met brood en beleg huis aan huis bedelen aan mensen in armoede 2. Soepbedeling aan dak-/thuislozen 3. Via deze outreachende aanpak contact onderhouden met deze doelgroep om zo vinger aan de pols te houden en in te spelen op gesignaleerde problemen / noden / informatiebehoeften => in samenwerkingsverband met andere welzijnsorganisaties

Doel

Armoedebestrijding Doorbreken van sociaal isolement Oppikken van en inspelen op signalen / nieuwe noden

Cookie policy