Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Student Hotspot

Beschrijving

“Student Hotspot” is een nieuwe op te starten plek in Hasselt waar 15.000 studenten met elkaar en met de omgeving in contact kunnen komen. Het is een centraal punt - fysiek & online - dat de verbinding legt tussen bestaande studentenorganisaties en nieuwe, complementaire initiatieven die voor studenten relevant zijn. De studentencommunity geeft zichzelf hiermee een gezicht en creëert een overkoepelend netwerk. Als student kan je er allerlei melden en te weten komen in verband met het studentenleven, je kan meewerken aan nieuwe initiatieven en beroep doen op de studentendienstverlening. Als Hasselaar kan je er terecht voor (ver)huuradvies, bijlessen, bedrijfsadvies en samenwerkingsvoorstellen waarbij studenten betrokken zijn. Een organisatie, handelszaak of bedrijf kan beroep doen op studenten via studentenjobs, vrijwilligers, studentenprojecten of een van de studentenbedrijven die door Student Hotspot extra in de kijker gezet worden. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met de stad Hasselt, UHasselt, Hogeschool PXL, en AUHL.

Doel

Studenten een plek in Hasselt geven om allerlei initiatieven te nemen.

Cookie policy