Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Onze vrijwilligers scholen en bijscholen.

Beschrijving

Zeker nieuwe vrijwilligers hebben nood aan basisvorming over thema's die voor hun vrij onbekend zijn bvb. transseksualiteit, non binair, intersekse, queer, enz... en over onze doelstellingen. Dat wordt dan specifiek voorzien voor alle nieuwe mensen.

Doel

We studeren permanent op onze materie, en op onze bijeenkomsten gaan we in op discussiepunten die een extra vorming erover vereisen. Dat kan o.m. gaan over bvb. intersekse - genderdiversiteit en genderregistratie ..of problemen die tijdens de vormingen naarvoor kwamen en waarop we een goed antwoord vonden of geen antwoord... Er is een vormingsgroep die daarvoor verantwoordelijkheid neemt.

Cookie policy