Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Project II: re-integratie door werk

Beschrijving

Dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds kan JobRoad diverse projectdagen voor werkgevers en gescreende jobzoekers organiseren in justitiehuizen en gevangenissen in West en Oost-Vlaanderen. Concreet omvat dit rondleidingen en screeningmomenten, begeleidingstrajecten en zo meer. Bedrijven krijgen kort uitleg over de wetgeving en presenteren hun vacatures aan de VDAB-detentieconsulent(en), de PSD-begeleider(s) en de justitie-assistent(en). Ze krijgen een rondleiding in de gevangenis. De VDAB-detentieconsulent(en), de PSD-begeleider(s) kijken welke kandidaten geschikt zijn voor welke vacature(s). Ze worden gescreend en gematcht door de jobcoach van JobRoad. De kandidaten worden door de jobcoach van JobRoad, de HR-partner of de HR-recruiter van het deelnemende bedrijf doorgelicht voor hun interesse en arbeidsattitude.

Doel

Dit project richt zich specifiek naar gedetineerden of mensen die aan de rechtsmacht zijn onderworpen. Ze krijgen de kans om zich te re-integreren op de arbeidsmarkt en via dit spoor ook in de samenleving. Het opzet is om hen te activeren op de arbeidsmarkt en te begeleiden naar duurzaam werk met uitzendarbeid, werkplekleren en/of stage als belangrijke hefboom.

Cookie policy