Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Project I: integratie door werk

Beschrijving

Via het netwerk bieden lokale bedrijven – op zoek naar werknemers – zich aan. Deze ondernemingen uit liefst heel diverse sectoren stellen kort hun bedrijf, de bedrijfscultuur en de openstaande vacatures aan de trajectbegeleiders voor. In pre-screenings worden kandidaten doorgelicht op hun motivatie, leervermogen, relevante ervaring, competenties en talent voor basiscommunicatie. Eerder dan op hun diploma, competentieniveau of (taal)kennis. JobRoad begeleidt de geselecteerde kandidaten naar de deelnemende bedrijven. Door de verkenning in de werkomgeving krijgen ze alle informatie over de vacatures voorgeschoteld. Later die dag ontmoeten de kandidaten individueel de hr-verantwoordelijke van het bedrijf.

Doel

Dit project richt zich specifiek naar mensen met een migratie-achtergrond. Het opzet is om anderstalige nieuwkomers & nieuwe Belgen binnen één jaar te activeren op de arbeidsmarkt en te begeleiden naar duurzaam werk met uitzendarbeid, werkplekleren en/of stage als een belangrijke hefboom.

Cookie policy