Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

PC Solidarity

Beschrijving

Informatica valt niet meer weg te denken uit de leefwereld van onze jongeren. Ze gebruiken online lesmateriaal en hebben daar een PC voor nodig. Ze ontmoeten hun vrienden steeds vaker op sociale media en velen van hen hebben een smartphone. Als ze hier niet mee kunnen omgaan of niet over de nodige digitale vaardigheden beschikken, lopen ze veel online kansen mis. Steeds meer worden jongeren ook online kwetsbaar, omdat ze bijvoorbeeld makkelijk ten prooi kunnen vallen aan cyberpesten en cybercriminaliteit. Daarom geeft PC Solidarity, een project van Digital for Youth.be, ICT-steun aan organisaties die (kwetsbare) jongeren helpen. Dat doen we in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting via projectoproepen.

Doel

Ondersteunen van organisaties die jongeren helpen hun ICT-competenties uit te breiden.

Cookie policy