Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Een interdisciplinaire benadering van asiel bevorderen

Beschrijving

De nood aan internationale bescherming is geworteld in een complex geheel van objectieve en subjectieve elementen die van invloed zijn op de verschillende dimensies van de situatie van elk asielzoeker. Het decompartimenteren van disciplines en het actief zoeken naar de inzichten van andere expertise op het gebied van asiel moet leiden tot sterkere steun ten gunste van individuen. NANSEN draagt hier actief aan bij.

Doel

Het decompartimenteren van expertise en het stimuleren van interdisciplinaire reflectie leiden tot een verrijking van kennis en een grotere efficiëntie in de individuele ondersteuning van de hulpverleners.

Cookie policy