Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Kwaliteitsvolle rechtsbijstand aan personen die internationale bescherming nodig hebben

Beschrijving

NANSEN is een centrum van juridische expertise op het gebied van internationale bescherming, dat toegankelijk is voor professionals in de sector en voor personen die internationale bescherming nodig hebben. NANSEN is actief op het terrein: overleg en individuele begeleiding, ondersteuning van advocaten, interventie bij asielinstanties. NANSEN biedt de asielprofessionals technische hulpmiddelen, training en intervisie faciliteiten. Zij werkt nauw samen met gespecialiseerde nationale en internationale maatschappelijke organisaties om de complementariteit te versterken en dubbel werk te voorkomen. NANSEN ontwikkelt ook expertise in strategische geschillen over asiel en administratieve detentie.

Doel

Personen die internationale bescherming nodig hebben en degenen die hen ondersteunen, hebben toegang tot een pool van juridische expertise. De toegang tot hoogwaardige internationale bescherming wordt vergemakkelijkt. De kwaliteit van de rechtsbijstand en de toegang tot hoogwaardige rechtsbijstand wordt verbeterd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan personen in kwetsbare situaties.

Cookie policy