Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

BIA Basisprogramma

Beschrijving

Het academisch programma is gericht op de materiële en educatieve ondersteuning van schoolgaande kinderen en jongvolwassenen in hun schoolloopbaan, zodat ze hun capaciteiten ten volle kunnen ontwikkelen en een realistische kijk hebben op hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Na meer dan 17 jaar werking komt het programma rechtstreeks 400 peetkinderen ten goede. Het sociaal programma van Born in Africa wil sterke sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen bij de kinderen in het programma, zodat ze jongeren worden met vaardigheden en zelfvertrouwen, die hun toekomst inhanden kunnen nemen. Born in Africa heeft 5 mentoren in dienst die elk met 50 à 100 kinderen werken. De kinderen wonen elke maand in kleine groepen (6-8 kinderen) mentorsessies bij, waar ze aangemoedigd worden om problemen in hun eigen leven en gemeenschap te verkennen en aan te pakken. Men besteedt ook aandacht aan het welzijn van onze kinderen door hen medische hulp aan te bieden waar nodig. Het life skills programma van Born in Africa heeft als bedoeling de horizon van de Afrikaanse kinderen te verruimen tot voorbij hun dagdagelijkse omgeving, door noodzakelijke vaardigheden over te brengen om te functioneren als ontwikkelde, zelfstandige jongvolwassenen. Een speciaal daarvoor aangestelde educatieve coördinator organiseert kampen, uitstappen en zwemlessen, samen met vrijwilligers.

Doel

Doel is om gevormde, onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen te laten fungeren als rolmodellen in hun gemeenschappen, door educatieve en sociale ondersteuning te bieden aan schoolgaande kinderen en jongvolwassenen in een viertal sloppenwijken. BIA heeft een holistische aanpak en strategie uitgewerkt om de nodige levensvaardigheden te garanderen.

Cookie policy