Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Focus op senioren in Exalta | Focus-Plus

Beschrijving

Voor elke senior-gebruiker wordt er per week maximaal 2 uur permanentie voorzien om ondersteuning te kunnen bieden in noodsituaties. Deze ondersteuning kan plaatsvinden in of aan de woning van de senior-gebruiker. Indien de senior-gebruiker méér dan 2 uur per week aan ondersteuning nodig heeft, wordt er in overleg met de andere sociale actoren gezocht naar een betere oplossing. Onder noodpermanentie verstaan we de mogelijkheid om 24 uur op 24 assistentie te vragen indien de veiligheid van de senior-gebruiker bedreigd wordt of wanneer zijn waardigheid in het gedrang komt. Alle medische, paramedische en psychosociale prestaties behoren niet tot de dienstverlening. De assistentie gebeurt op vraag en aanwijzing van de senior-gebruiker. De aanvrager richt zich tot de dienst door middel van een oproepsysteem. De aanvrager van een noodassistentie dient zich tegenover de hulpverlener te gedragen als een goede opdrachtgever. Hulpverlening andere dan noodassistentie, zoals bijvoorbeeld gezinshulp of thuisverpleging valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker-senior.

Doel

24/7 aanwezigheid van assistentie ter beschikking stellen van senioren in de buurt

Cookie policy