Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat - 198 855 € -108% - 95 383 € -515% 22 974 €
 
Eigen vermogen 1 259 890 € -1% 1 270 894 € + 34% 948 646 €
Balanstotaal 4 202 064 € + 15% 3 669 773 € + 178% 1 320 638 €
 
Netto bedrijfskapitaal - 156 932 € -1174% - 12 318 € -102% 578 056 €
Investeringen 1 086 728 € -52% 2 252 776 € + 2109% 102 001 €
 
Brutomarge 1 628 701 € + 29% 1 266 342 € + 3% 1 235 223 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 3 686 941 € + 32% 2 793 497 € + 404% 554 357 €
Vlottende activa 515 124 € -41% 876 277 € + 14% 766 281 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 4 202 064 € + 15% 3 669 773 € + 178% 1 320 638 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 259 891 € -1% 1 270 894 € + 34% 948 646 €
Vreemd vermogen 2 942 174 € + 23% 2 398 879 € + 545% 371 992 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 4 202 064 € + 15% 3 669 773 € + 178% 1 320 638 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 1 628 701 € + 29% 1 266 342 € + 3% 1 235 223 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 1 579 067 € + 22% 1 293 552 € + 9% 1 189 236 €
Andere uitgaven 193 512 € + 590% 28 026 € + 87% 14 963 €
TOTAAL UITGAVEN 1 579 067 € + 22% 1 293 552 € + 9% 1 189 236 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 143 878 € -160% - 55 236 € -278% 31 024 €
Resultaat boekjaar - 198 855 € -108% - 95 383 € -515% 22 974 €
Laatste update met NBB 3/06/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy