Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 201 760 € + 23% 164 340 € + 3% 159 137 €
Uitgaven
Resultaat 6 323 € -13% 7 281 € -64% 20 036 €
 
Eigen vermogen 90 328 € + 8% 84 005 € + 9% 76 724 €
Balanstotaal 111 665 € + 18% 94 235 € + 2% 92 078 €
 
Netto bedrijfskapitaal 89 328 € + 10% 81 346 € + 13% 71 982 €
Investeringen
 
Brutomarge 42 495 € -8% 46 362 € -38% 74 362 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 1 000 € -62% 2 659 € -44% 4 742 €
Vlottende activa 110 665 € + 21% 91 576 € + 5% 87 336 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 111 665 € + 18% 94 235 € + 2% 92 078 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 90 328 € + 8% 84 005 € + 9% 76 724 €
Vreemd vermogen 21 337 € + 109% 10 230 € -33% 15 354 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 111 665 € + 18% 94 235 € + 2% 92 078 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 42 495 € -8% 46 362 € -38% 74 362 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 201 760 € + 23% 164 340 € + 3% 159 137 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 159 137 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 159 365 € + 35% 117 850 € + 39% 84 775 €
Bezoldigingen, pensioenen 35 845 € + 4% 34 612 € -28% 47 868 €
Andere uitgaven 1 659 € -67% 5 084 € -21% 6 419 €
TOTAAL UITGAVEN 159 365 € + 35% 117 850 € + 39% 84 775 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 4 991 € -25% 6 666 € -67% 20 075 €
Resultaat boekjaar 6 323 € -13% 7 281 € -64% 20 036 €
Laatste update met NBB 2/01/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy