Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 08/2018 % 08/2017 % 08/2016
Ontvangsten 1 697 999 € + 25% 1 355 371 € + 32% 1 024 048 €
Uitgaven 1 445 087 € + 54% 938 260 € + 25% 749 082 €
Resultaat 303 374 € -30% 435 223 € + 55% 281 560 €
 
Eigen vermogen 1 200 956 € + 34% 897 582 € + 94% 462 359 €
Balanstotaal 2 521 584 € + 21% 2 077 976 € + 16% 1 793 055 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 225 524 € + 40% 876 112 € + 85% 472 954 €
Cashflow 450 752 € -8% 492 070 € + 51% 326 483 €
Investeringen 21 661 € + 58% 13 742 € -63% 37 167 €
 
Balans 08/2018 % 08/2017 % 08/2016
ACTIVA
Vaste activa 218 202 € + 29% 169 507 € + 49% 113 516 €
Vlottende activa 2 303 382 € + 21% 1 908 469 € + 14% 1 679 539 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 521 584 € + 21% 2 077 976 € + 16% 1 793 055 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 200 956 € + 34% 897 582 € + 94% 462 359 €
Vreemd vermogen 1 077 858 € + 4% 1 032 357 € -14% 1 206 585 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 521 584 € + 21% 2 077 976 € + 16% 1 793 055 €
 
Resultaatberekening 08/2018 % 08/2017 % 08/2016
ONTVANGSTEN
Omzet 1 697 999 € + 25% 1 355 371 € + 32% 1 024 048 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 49 860 € + 214% 15 885 € + 223% 4 912 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1 747 859 € + 27% 1 371 256 € + 33% 1 028 961 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen 202 202 € + 26% 160 809 € -3% 165 334 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 095 507 € + 52% 720 604 € + 34% 538 746 €
Andere uitgaven 147 378 € + 159% 56 847 € + 26% 45 003 €
TOTAAL UITGAVEN 1 445 087 € + 54% 938 260 € + 25% 749 082 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 302 772 € -30% 432 996 € + 55% 279 879 €
Resultaat boekjaar 303 374 € -30% 435 223 € + 55% 281 560 €
Laatste update met NBB 3/04/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy