Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 187 095 € + 77% 105 977 €
Uitgaven
Resultaat 7 165 € -50% 14 416 €
 
Eigen vermogen 22 020 € + 44% 15 294 €
Balanstotaal 44 310 € + 20% 37 005 €
 
Netto bedrijfskapitaal 21 581 € + 50% 14 416 €
Investeringen -100% 1 317 €
 
Brutomarge 160 230 € + 81% 88 650 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 439 € -50% 878 €
Vlottende activa 43 871 € + 21% 36 127 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 44 310 € + 20% 37 005 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 22 020 € + 44% 15 294 €
Vreemd vermogen 22 290 € + 3% 21 711 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 44 310 € + 20% 37 005 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 160 230 € + 81% 88 650 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 815 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 186 280 € + 76% 105 977 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 187 096 € + 77% 105 977 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 26 866 € + 55% 17 327 €
Bezoldigingen, pensioenen 152 565 € + 107% 73 781 €
Andere uitgaven 485 € + 9% 443 €
TOTAAL UITGAVEN 26 866 € + 55% 17 327 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 7 180 € -50% 14 426 €
Resultaat boekjaar 7 165 € -50% 14 416 €
Laatste update met NBB 3/03/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy