Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 5 556 430 € + 7% 5 195 578 € + 2% 5 079 272 €
Uitgaven 5 711 483 € + 5% 5 453 033 € + 9% 4 990 468 €
Resultaat - 25 244 € + 85% - 173 634 € -421% - 33 298 €
 
Eigen vermogen 68 807 € -27% 94 051 € -65% 267 685 €
Balanstotaal 5 137 936 € 0% 5 127 921 € -10% 5 727 867 €
 
Netto bedrijfskapitaal 3 343 168 € 0% 3 347 101 € -11% 3 774 268 €
Cashflow 135 798 € + 849% 14 313 € -90% 142 562 €
Investeringen 44 416 € -7% 47 557 € -7% 50 940 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 765 718 € -12% 874 806 € -13% 1 007 603 €
Vlottende activa 4 372 218 € + 3% 4 253 115 € -10% 4 720 264 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 5 137 936 € 0% 5 127 921 € -10% 5 727 867 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 68 807 € -27% 94 051 € -65% 267 685 €
Vreemd vermogen 5 069 129 € + 1% 5 033 869 € -8% 5 460 182 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 5 137 936 € 0% 5 127 921 € -10% 5 727 867 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 5 391 004 € + 10% 4 918 675 € + 1% 4 847 856 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies 165 426 € -40% 276 903 € + 20% 231 416 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 181 555 € + 33% 136 487 € + 19% 114 579 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 5 737 985 € + 8% 5 332 065 € + 3% 5 193 851 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 514 403 € + 2% 504 148 € + 4% 484 800 €
Diensten en diverse goederen 2 083 494 € -6% 2 223 718 € + 16% 1 918 839 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 943 489 € + 16% 2 535 113 € + 5% 2 410 092 €
Andere uitgaven 170 097 € -11% 190 053 € + 8% 176 737 €
TOTAAL UITGAVEN 5 711 483 € + 5% 5 453 033 € + 9% 4 990 468 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 26 502 € + 122% - 120 968 € -159% 203 383 €
Resultaat boekjaar - 25 244 € + 85% - 173 634 € -421% - 33 298 €
Laatste update met NBB 28/09/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy