Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 3 852 576 € + 5% 3 666 442 € + 1% 3 626 870 €
Uitgaven
Resultaat 82 906 € -69% 271 116 € + 358% 59 252 €
 
Eigen vermogen 791 765 € + 12% 708 859 € + 62% 437 744 €
Balanstotaal 1 653 138 € + 21% 1 368 336 € + 26% 1 090 289 €
 
Netto bedrijfskapitaal 735 339 € + 8% 678 172 € + 60% 423 790 €
Investeringen 36 307 € + 26% 28 756 € + 63% 17 630 €
 
Brutomarge 1 703 597 € -4% 1 783 870 € + 7% 1 667 951 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 66 442 € + 41% 47 104 € + 35% 34 843 €
Vlottende activa 1 586 696 € + 20% 1 321 232 € + 25% 1 055 445 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 653 138 € + 21% 1 368 336 € + 26% 1 090 289 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 791 766 € + 12% 708 860 € + 62% 437 743 €
Vreemd vermogen 851 358 € + 32% 643 061 € + 2% 631 655 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 653 138 € + 21% 1 368 336 € + 26% 1 090 289 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 1 703 597 € -4% 1 783 870 € + 7% 1 667 951 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 1 279 318 € + 7% 1 198 906 € + 2% 1 174 212 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 2 573 258 € + 4% 2 467 536 € + 1% 2 452 658 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 3 988 220 € + 6% 3 745 131 € + 2% 3 686 924 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 2 284 623 € + 16% 1 961 261 € -3% 2 018 973 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 585 744 € + 7% 1 480 768 € -5% 1 557 679 €
Andere uitgaven 32 371 € + 7% 30 195 € -39% 49 520 €
TOTAAL UITGAVEN 2 284 623 € + 16% 1 961 261 € -3% 2 018 973 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 85 483 € -69% 272 906 € + 349% 60 752 €
Resultaat boekjaar 82 906 € -69% 271 116 € + 358% 59 252 €
Laatste update met NBB 5/05/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy