Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat - 24 013 € + 67% - 73 751 € -314% 34 510 €
 
Eigen vermogen 881 549 € -3% 905 562 € -7% 976 910 €
Balanstotaal 1 655 468 € -9% 1 809 885 € + 16% 1 564 202 €
 
Netto bedrijfskapitaal 698 345 € -6% 744 552 € + 1% 738 253 €
Investeringen 40 616 € -85% 270 420 € -51% 549 684 €
 
Brutomarge 1 153 611 € + 23% 939 640 € + 11% 846 922 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 793 125 € -1% 799 395 € + 36% 585 656 €
Vlottende activa 862 343 € -15% 1 010 489 € + 3% 978 546 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 655 468 € -9% 1 809 885 € + 16% 1 564 202 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 881 549 € -3% 905 562 € -7% 976 910 €
Vreemd vermogen 773 919 € -14% 904 323 € + 54% 587 292 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 655 468 € -9% 1 809 885 € + 16% 1 564 202 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 1 153 611 € + 23% 939 640 € + 11% 846 922 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 1 097 141 € + 17% 938 862 € + 23% 764 075 €
Andere uitgaven 64 051 € + 7% 60 054 € + 26% 47 778 €
TOTAAL UITGAVEN 1 097 141 € + 17% 938 862 € + 23% 764 075 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 7 580 € + 87% - 59 276 € -269% 35 069 €
Resultaat boekjaar - 24 013 € + 67% - 73 751 € -314% 34 510 €
Laatste update met NBB 13/07/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy