Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat - 18 254 € -541% 4 135 € -58% 9 830 €
 
Eigen vermogen 222 972 € -8% 241 226 € + 2% 237 092 €
Balanstotaal 698 877 € -24% 922 375 € -5% 972 389 €
 
Netto bedrijfskapitaal 208 508 € -8% 227 244 € -39% 371 913 €
Investeringen 5 618 €
 
Brutomarge 284 308 € + 178% 102 178 € -68% 323 420 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 14 465 € + 3% 13 982 € -8% 15 160 €
Vlottende activa 684 412 € -25% 908 393 € -5% 957 229 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 698 877 € -24% 922 375 € -5% 972 389 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 222 973 € -8% 241 226 € + 2% 237 092 €
Vreemd vermogen 475 905 € -30% 681 149 € + 16% 585 316 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 698 877 € -24% 922 375 € -5% 972 389 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 284 308 € + 178% 102 178 € -68% 323 420 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 309 838 € + 24% 250 031 € + 99% 125 367 €
Andere uitgaven - 10 581 € -150% 20 991 € + 6% 19 828 €
TOTAAL UITGAVEN 309 838 € + 24% 250 031 € + 99% 125 367 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 14 949 € + 21% - 18 863 € -167% 28 244 €
Resultaat boekjaar - 18 254 € -541% 4 135 € -58% 9 830 €
Laatste update met NBB 31/12/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy