Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 10 427 € -91% 113 369 € -14% 131 816 €
 
Eigen vermogen 1 613 176 € + 1% 1 602 749 € + 8% 1 489 380 €
Balanstotaal 2 888 133 € 0% 2 877 853 € + 3% 2 784 488 €
 
Netto bedrijfskapitaal 677 835 € -4% 708 790 € + 23% 575 379 €
Investeringen 56 727 € + 228% 17 287 € -26% 23 490 €
 
Brutomarge 1 762 861 € -2% 1 795 219 € + 6% 1 691 317 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 1 689 157 € -1% 1 708 939 € -4% 1 788 587 €
Vlottende activa 1 198 976 € + 3% 1 168 914 € + 17% 995 901 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 888 133 € 0% 2 877 853 € + 3% 2 784 488 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 613 175 € + 1% 1 602 749 € + 8% 1 489 380 €
Vreemd vermogen 1 274 957 € 0% 1 275 104 € -2% 1 295 108 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 888 133 € 0% 2 877 853 € + 3% 2 784 488 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 1 762 861 € -2% 1 795 219 € + 6% 1 691 317 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 1 605 872 € + 4% 1 548 189 € + 11% 1 396 544 €
Andere uitgaven 106 866 € + 10% 97 068 € -14% 112 433 €
TOTAAL UITGAVEN 1 605 872 € + 4% 1 548 189 € + 11% 1 396 544 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 50 124 € -67% 149 962 € -18% 182 340 €
Resultaat boekjaar 10 427 € -91% 113 369 € -14% 131 816 €
Laatste update met NBB 4/07/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy